Coronavirustestning

Läkarcentralen Aava utför provtagningar för coronaviruset (covid-19 PCR) på flera verksamhetsställen. Man kan göra testet som en enskild undersökning eller som en del av ett paket, varvid man utöver ett PCR-test tar ett snabb-antigentest. Testet visar om personen har en pågående coronavirusinfektion.

Coronatest (PCR) för symtomfria

Behöver du ett coronatest, till exempel för att resa eller för ett evenemang? Boka tid för ett coronatest via vår tidsbokning online. Du behöver ingen remiss. Observera att en person utan symtom inte får FPA-ersättning för testet.

Coronaintyg över negativt resultat

När det negativa coronatestet är klart får du ett sms med en länk för att ladda ner intyget. Alternativt kan intyget laddas ner eller skrivas ut från Oma Aava. Intyget är gratis och på engelska.

Det elektroniska intyget över coronatest innehåller:

 • kundens namn och födelsedatum
 • en kort beskrivning av testet och provtagningsmetoden
 • testresultatet och information om platsen där provet togs
 • ansvarspersonens namn
 • information om platsen där testet utfördes och
 • passnumret om kunden så önskar (kunden lägger själv till passnumret på intyget).

Om du inte har tillgång till Oma Aava eller om du inte vill eller kan ladda ner intyget själv kan du be om ett intyg när du besöker verksamhetsstället.

Ett negativt testresultat bildar också automatiskt ett qr-kodat intyg till Omakanta, om kunden har ett finskt personnummer. Vänligen notera att det finns ingen qr-kod i Aavas certifikat.

Observera att det är kundens ansvar att se till att intyget innehåller all nödvändig information. Om de automatiskt ifyllda uppgifterna på intyget inte är tillräckliga för dina behov, vänligen kontakta verksamhetsstället för att få rätt intyg. Om du till exempel avser att flyga ska du komma ihåg att alltid själv kontrollera på förhand vilka intyg ditt flygbolag kräver. Läs mer: Coronatestning av flygresenärer

Testresultatet är i regel klart inom 10–12 timmar, beroende på var testet tas (vänligen observera att i Aava Uleåborg kommer resultatet att vara klart inom cirka 30 timmar). Kunden ansvarar själv för att han eller hon kommer till coronatestet på rätt plats och i rätt tid om han eller hon behöver ett intyg före en viss tidpunkt. Vänligen kontakta din klinik för mer information om scheman.

Coronatest (PCR) av personer med symtom eller exponerade

De vanligaste symtomen på en coronavirusinfektion är hosta, snuva, feber, muskelvärk, trötthet, illamående, huvudvärk samt försämrat smak- och luktsinne. Om du misstänker coronavirussmitta görs bedömningen av behovet av testning i första hand på en distansmottagning hos Aavas allmänläkare eller din företagsläkare. Efter att läkaren har intervjuat patienten och konstaterat att det finns ett behov av testning, skriver läkaren en elektronisk remiss till provtagning på en plats som passar dig. Du kan sedan enkelt boka en tid för ett coronavirustest via vår tidsbokning online.

Patienten ska stanna hemma i förhållanden som motsvarar karantän i väntan på både provtagningstiden och testresultaten.

Tidsbokning per telefon

Du kan behändigt boka tid till ett coronavirustest online, på det verksamhetsställe som passar dig bäst. För tidsbokningen online krävs stark identifiering, dvs. nätbankskoder eller mobil-ID. Om du varken har bankkoder eller mobil-ID, kan du boka tid via vår kundtjänst, tfn 010 380 3838.

Var utförs coronatest (PCR)?

 • Aava Träskända
 • Aava Kampen, Helsingfors
 • Aava Östra centrum, Helsingfors
 • Aava Hagalund, Esbo
 • Aava Hyvinge
 • Aava Kervo
 • Aava Hämeenlinna
 • Aava Ratina, Tammerfors
 • Aava Åbo Hansa
 • Aava Aviapolis, Vanda
 • Aava Uleåborg Rusko

Förberedelser inför och ankomst till coronavirustestning

När kunden har bokat en tid för provtagning, skickar vi förberedelse- och ankomstanvisningar per textmeddelande (sms).

De allmänna ankomstanvisningarna samt adresserna och vägbeskrivningarna till testställena hittar du här.

Kom punktligt till testet, så att det inte blir kö på teststället. Kom ihåg att ta med ett identitetsbevis när du kommer till provtagningen.

Coronavirusprovet tas med en provtagningspinne från nässvalgrummet, dvs. från näsborren. Själva provtagningen kan kännas obehaglig, men den är snabbt över.

Resultaten av coronatestet (PCR)

Resultatet av ett coronatest är i regel klart inom 10–12 timmar efter provtagningen, senast efter cirka ett dygn. Vänligen observera att i Aava Uleåborg kommer resultatet att vara klart inom cirka 30 timmar.

Resultatet av coronatestet (PCR) meddelas per textmeddelande (sms), om du uppgav ditt mobiltelefonnummer i samband med tidsbokningen och om du har gett ditt samtycke i Oma Aava-tjänsten till att vårdanvisningar och undersökningsresultat får skickas till dig. Efter ett negativt coronatest får du också ett sms med en länk för att ladda ner intyget.

Resultatet för coronatestet och ett intyg över negativt resultat finns också i tjänsten Oma Aava. Om ditt nummer även används som kontaktuppgift för dina familjemedlemmar, observera att alla resultat för personer som testats skickas per textmeddelande till samma telefonnummer. Du kan kontrollera personliga resultat i Oma Aava och PikkuTiedot i Pikkujätti.. Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar resultaten i tjänsten om du har gjort ett snabbtest för påvisning av antigen eller om du inte har fått ett textmeddelande inom 10-12 minuter efter provtagningen.

Om testresultatet är positivt, kontaktar Aavas specialist dig i första hand per telefon och ger dig instruktioner och anvisningar för egenvård. Vår personal vidarebefordrar dina uppgifter till den som ansvarar för smittsamma sjukdomar i din hemkommun.

Om ditt testresultat är negativt, men du känner att du behöver anvisningar för egenvård eller en plan för eftervård, ska du komma överens om hur din behandlande läkare kan kontakta dig.

Resultaten för kunder under 12 år meddelas till en förälder per textmeddelande (sms) och resultatet kan även kontrolleras i Pikkujättis Pikkutiedot-tjänst. I Pikkutiedot kan vårdnadshavaren logga in med sina bankkoder och sköta ärenden för barnet. När det gäller barn och unga mellan 12 och 17 år meddelar vi resultatet per telefon.

Pris för och betalning av PCR-test för coronavirus

 • Ett coronatest (PCR) hos Aava kostar 104,10 euro efter FPA-ersättningen för privatkunder (rmp 204,10 euro). FPA-ersättningen (100 euro) fås endast för ett test som gjorts utifrån en läkarremiss.
 • Priset för ett coronatest som symtomfri med ett elektroniskt intyg över coronatest är 150,10 euro. Testet berättigar inte till FPA-ersättning. Om du behöver ett intyg över coronatest på papper är priset 34,60 euro.
 • Priset för en paketundersökning (PCR-test +antigentest) med elektroniskt intyg över coronatest eller i pappersformat är 354,20 euro, varav FPA-ersättningen är 136 euro. FPA-ersättningen fås endast för ett test som gjorts utifrån en läkarremiss.

Observera att distansmottagningen eller telefontiden under vilken läkaren berättar om resultatet och gör en bedömning samt plan för eftervård faktureras separat. Vi skickar en faktura till personen som testats efter provtagningen.

FacebookTwitterLinkedIn