Välkommen som företagshälsovårdskund hos Läkarcentralen Aava

Vi på Läkarcentralen Aava erbjuder en totalservice för den företagshälsovård och välfärd som lämpar sig bäst för just ditt företag. Vår 50-åriga historia som ett familjeföretag ger värden som vi också vill föra fram i samarbetet med våra kunder. Vår finskhet och vår långsiktiga verksamhetsförmåga avspeglas även i vårt sätt att samarbeta med våra kunder.

Ett brett nätverk med verksamhetsställen och partner inom företagshälsovård

Läkarcentralen Aavas breda nätverk med verksamhetsställen i huvudstadsregionen, Nyland, Tammerfors, Åbo och Uleåborg garanterar en välfungerande service nära våra kunder. Om ditt företag behöver riksomfattande företagshälsovårdstjänster, tar vi hand om samarbetet med vårt pålitliga partnernätverk i hela Finland.

Ett mångprofessionellt serviceteam till er tjänst

Vi utser ett eget företagshälsovårdsteam för er på ett verksamhetsställe. Teamet omfattar en företagsläkare, en företagshälsovårdare, en företagspsykolog och en företagsfysioterapeut. Teamet svarar för att genomföra den lagstadgade företagshälsovården och sjukvården på ert företag. Utöver det egna mångprofessionella teamet betjänas ni av ett serviceteam som säkerställer snabba åtgärder, smidig service och kontinuitet vid förändringar.

Våra heltäckande sjukvårdstjänster, omfattande möjligheter till undersökningar och specialistläkarkonsultationer stödjer den förebyggande verksamheten och ger ökad arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet.

Företagshälsovården är alltid målinriktad och mätbar

Vi erbjuder våra kunder Aavas rapportsystem för företagshälsovård, som kan användas för att följa upp risker i arbetsförmågan, kostnader vid arbetsoförmögenhet samt totalkostnaderna för företagshälsovården.

Begär en offert.

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med kundservicen med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: