Tapamme toimia

Tehtävämme on aina parhaalla mahdollisella tavalla edistää asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia. Missiomme mukaisesti palvelemme asiakkaitamme ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Aavan päämäärä on olla arvostettu lääketieteellisten palveluiden kehittäjä ja tarjoaja, jonka asiakkaiden palvelukokemus on ylitse muiden.

Kyllä hoituu on lupauksemme, jota toteutamme kaikessa toiminnassamme. Emme hoida vain sairauksia vaan huolehdimme asiakkaidemme terveydestä ja hyvinvoinnista heidän arjessaan. Palvelumme ovat saatavissa aina helposti, nopeasti ja sujuvasti. Ajan saa aina.

Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat

Asiakastyytyväisyyskyselymme mukaan asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä saamansa palveluun.

Suhtaudumme asiakaspalautteeseen vakavasti. Tyytymättömyyttä aiheuttaviin asioihin puututaan välittömästi ja toimintaa kehitetään jatkuvasti saadun palautteen ja omien havaintojemme pohjalta. Kyselyjä on tehty säännöllisesti vuodesta 2003, josta lähtien Aavalla on ollut sertifioitu laatujärjestelmä.

Keräämme asiakkaidemme palautteita usealla eri tavalla ja lisäksi olemme ottaneet käyttöömme kansainvälisesti tunnetun ja laajasti käytetyn suositteluindeksin eli NPS -mittarin (Net Promoter Score). Mittari kertoo reaaliajassa, kuinka suuri osa palautteen antaneista suosittelisi Aavaa ystävilleen ja tuttavilleen.

Laatusertifikaatti kaikilla toimipisteillä

Lääkärikeskus Aavalla on SFS-EN ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti. Sertifikaatti kattaa lääkärikeskus-, työterveyspalvelut, leikkaustoiminnan sekä diagnostiset laboratorio- ja kuvantamisenpalvelut, asiakkuuksien hallinnan, markkinoinnin, myynnin, johtamisjärjestelmän ja tukipalvelut.

Avainlippu kertoo suomalaisuudesta

Lääkärikeskus Aava on 100-prosenttisesti suomalainen perheyritys. Meille on myönnetty oikeus käyttää Avainlippu-alkuperämerkkiä, joka kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. Avainlipun käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto.

Vastuu ympäristöstä

Lääkärikeskus Aava huolehtii ja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista ja pyrkii vähentämään ympäristöä kuormittavia tekijöitä. Olemme sitoutuneita tuottamaan terveydenhuollonpalvelut kestävän kehityksen periaatteilla sekä aiheuttamaan mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle noudattamalla annettuja lakeja ja määräyksiä.