Motivoitunut henkilöstö tekee elinvoimaisen yrityksen

Terveydentilan merkitystä työkyvylle ylikorostetaan. Motivaatio on yksi tärkeimmistä työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Se synnyttää, ylläpitää ja suuntaa yksilön toimintaa. Motivaatio ja työhyvinvointi liittyvät vahvasti toisiinsa. Siksi motivaation vaaliminen on läsnä myös Aavan työterveyshuollossa.

Ulkoinen motivaatio ei luo innostusta

Motivaatio ei ole peritty tai hankittu ominaisuus, vaan se muuttuu ja elää jatkuvasti. Sisäinen motivaatio kumpuaa innostuksesta työtä kohtaan. Kun työntekijä on sisäisesti motivoitunut, tekeminen on aitoa.

Ulkoinen motivaatio puolestaan syntyy palkkioista ja sanktioista, eikä se välttämättä ole paras suorituskyvyn kannalta. Ulkoinen motivaatio voi muuttua sisäiseksi, jos yksilön autonomiaa kunnioitetaan ja tavoite alkaa tuntua henkilökohtaisesti merkitsevältä.

Rakentavatko työntekijäsi muuria vai linnaa?

Yleisesti ajatellaan, että motivaatio on vain työntekijän itsensä vastuulla. Se ei ole totta! Jos muurari muuraa tiiltä toisen perään tietämättä, että hän rakentaa linnaa, motivaatio ei ole kummoinen. Johto luo työympäristön, jossa työntekijöiden motivaatio vahvistuu ja kasvaa.

Motivoituneet työntekijät

  • Ovat tuottavia, luovat uutta ja innostavat työyhteisöä
  • Eivät käytä ylimääräisiä sairauspoissaoloja
  • Palaavat sairauden jälkeen työhön nopeammin
  • Ovat innostuneita huolehtimaan terveydestään
  • Huolehtivat jaksamisestaan paremmin

Kaava sisäisen motivaation kasvattamiseen

Richard M. Ryanin ja Edward L. Decin itseohjautuvuusteorian mukaan sisäinen motivaatio syntyy kolmesta eri tekijästä. Aavassa olemme lisänneet kaavaan työn merkityksellisyyden.

1. Kyvykkyys: Onko minulla työhöni vaadittavat tiedot ja taidot? Koenko hallinnan tunnetta useammin kuin haasteita?

2. Autonomia: Voinko vaikuttaa siihen, miltä työni näyttää? Onko minulla vastuuta? Saanko käyttää omaa järkeäni ja luovuuttani?

3. Yhteisöllisyys: Vallitseeko työpaikalla hyvä henki? Onko ympärilläni ihmisiä, joilla on sama maali kuin minulla? Työskentelenkö työkavereideni kanssa, en heitä vastaan?

+1 Merkityksellisyys: Koenko työn tärkeäksi ja arvojeni mukaiseksi? Saanko työstäni kiitosta ja onnistumisen tunnetta?

Motivoiva työterveystapaaminen

Käskyttäminen ei luo sisäistä motivaatiota. Ihmisellä itsellään on parhaat avaimet omaan hyvinvointinsa. Siksi koko Aavan työterveyshuollon henkilöstö koulutetaan motivoivaan hoitotapaan, jossa huomioidaan potilaan lähtökohdat. Esimerkiksi tupakanpolton lopettamisessa etsimme sisäisestä motivaatiosta kumpuavat keinot, joilla juuri kyseinen työntekijä todennäköisesti onnistuu.

Motivaatiokysely kertoo motivaatioilmastosta

Aavan motivaatiokysely tutkii neljän eri motivaatiotekijän toteutumista työyhteisössä. Työntekijä saa kyselystä henkilökohtaisen palautteen, ja työnantaja tiedon työyhteisön motivaatioilmastosta. Motivaatioilmasto tarjoaa uuden näkökulman työpaikan sairauspoissaoloihin, henkilöstön hyvinvointiin ja toiminnan tuottavuuteen.

Järjestämme yrityksille ja organisaatioille motivaatioilmaston mukaisia motivaatiovalmennuksia. Työterveyspsykologien vetämissä työpajoissa valmennamme esimiehiä motivoivan johtamisen periaatteissa. Työntekijöitä opetamme tunnistamaan oman motivaatiotyypin ja ottamaan vastuun omasta hyvinvoinnistaan.

Kiinnostuitko? 

Aava työterveyshuollossa tunnemme asiakkaamme ja hoidamme heitä yksilöllisesti. Tahtoisitko sinä tuntea myös meidät? Ota yhteyttä myynti@aava.fi tai täyttämällä yhteydenottolomake.