Työterveyshoitajan vastaanotto

Työterveyshoitaja huolehtii aktiivisesta yhteydenpidosta ja hyvään työterveyshuoltokäytäntöön kuuluvien toimintamuotojen toimeenpanosta asiakasyritysten johdon, henkilöstön ja laajan yhteistyöverkoston, työterveyshuollon ja sen yhteistyökumppaneiden välillä.

Työterveyshoitaja toimii työterveyshuollon ammattihenkilönä ja terveyden edistämisen asiantuntijana terveydenhoitotyössä edistäen työntekijöiden ja työntekijäryhmien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia terveyttä edistävin, sairauksia ja vaivoja ehkäisevin sekä hyvinvointia lisäävin työ- ja toimintamenetelmin. Työterveyshoitaja huomioi työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyteen. Työterveyshoitaja osaa monipuolisin menetelmin suunnitella, toteuttaa, seurata ja arvioida työyhteisöjen työ- ja toimintakykyä edistäviä, tukevia ja ylläpitäviä toimintoja yhteistyössä muiden työterveyshuollon ammattiryhmien ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työterveyshoitaja huolehtii työterveyshuollon prosessien toteutumisesta eli toteuttaa työpaikkaselvityksiä, terveystarkastuksia, terveysneuvontaa, ensiapuvalmiuden suunnittelua, työterveyshuollon terveydenhoitotyöhön liittyvää koulutusta ja työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. Lisäksi työterveyshoitaja edistää ja seuraa työntekijöiden ja työyhteisöjen työkykyä itsenäisesti sekä yhteistyössä työterveyslääkärin ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa kehittäen työterveysyhteistyötä työpaikan tarpeiden mukaan.

Ajanvaraus

Varaa aika yrityksesi työterveyshoitajalle nettiajanvarauksen kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme 010 380 3838.

Kysy lisää

Kiireellisissä asioissa olethan yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse.

Ensisijainen yhteydenottotapa

Asiantuntijat

Näytä Aavan asiantuntijat, jotka tarjoavat tätä palvelua.

Kysy lisää

Kiireellisissä asioissa olethan yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse.

Ensisijainen yhteydenottotapa