Työterveyshuollon järjestäminen

Työterveyshuollon järjestämisessä pätevät omat sääntönsä ja lakipykälänsä. Työnantajan velvollisuudet saattavat tulla yllätyksenä erityisesti nuorille yrityksille. Tällä sivulla avaamme alan termistöä ja kerromme, mitä työterveyshuollon järjestämisessä kannattaa ottaa huomioon.

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työntekijöille

Työterveyshuolto on osa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää. Sen tavoitteita on tukea työntekijöiden työkykyä, ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia ja edistää työympäristön turvallisuutta.

Jokaisella työntekijällä on oikeus työterveyshuoltoon, mutta palvelun tuottajasta ja laajuudesta päättää työnantaja. Yritys voi ostaa työterveyshuollon yksityiseltä palveluntuottajalta, kuten Aavalta. Työterveyshuollon kustannuksista vastaavat yhdessä työnantajat ja Kela.

Lakisääteinen työterveyshuolto on minimivaatimus

Lakisääteisen työterveyshuollon laajuus riippuu toimialasta ja työpaikasta. Se pitää sisällään työpaikkaselvityksen ja henkilöstön terveystarkastukset. Työpaikkaselvityksessä työterveystiimi tutustuu työpaikan työolosuhteisiin ja turvallisuuteen. Tarve terveystarkastuksille määritellään työpaikan terveysuhkien perusteella. Jos työntekijä altistuu työssään esimerkiksi jatkuvalle melulle, lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluu kuulotarkastukset.

Miksi tarvitsisin laajempaa pakettia?

Yleensä työnantajat tahtovat täydentää lakisääteistä työterveyshuoltoa muilla terveyspalveluilla. Työntekijästä välittäminen tukee henkilöstön hyvinvointia ja tuo yritykseen elinvoimaa. Yrityksen kiinnostavuus työnantajana kasvaa, kun työntekijät saavat monipuoliset terveyspalvelut. Kattavan työterveyshuollon tarjoamiseen on myös rahallinen kannustin, sillä Kela tulee vastaan kustannuksissa.

Aavassa koemme, että voimme auttaa parhaiten, kun saamme tehdä enemmän. Arvostamme asiakkaitamme ja haluamme tarjota kokonaisvaltaista kumppanuutta työhyvinvoinnissa. Siksi tarjoamme lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi aina laajaa palvelukokokonaisuutta, joka räätälöidään yhdessä asiakasyrityksen kanssa.

Mitä lisäpalveluita voin hankkia?

Tyypillisin lisäpalvelu on se, että työntekijä saa sairaanhoidollisissa asioissa kääntyä työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin puoleen. Kun uusi yritysasiakas tulee Aavaan, valitsemme työterveyshuollon sairaanhoitoon kuuluvat palvelut erikoisala- ja tutkimuskohtaisesti. Mitä useammin työterveystiimi tapaa työntekijöitä, sitä paremmin pystymme tukemaan työntekijöiden terveyttä ja ennakoimaan työkykyriskejä. 

Työterveyshuollon kokonaisuuden lisäksi työnantaja voi tarjota erilaisia toimenpiteitä ja hyvinvointipalveluita. Aavan älykkään palvelunohjauksen eli Luotsin sisällyttäminen työterveyshuoltosopimukseen tekee etäasioinnista vaikuttavaa.

Miten työterveyshuollon kustannukset määrittyvät?

Useimmat asiakkaamme ovat valinneet palvelumallin, jossa työterveyshuollon maksut perustuvat palveluiden käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuuden kiinteähintaiseen malliin. Kiinteähintainen palvelusopimus suunnitellaan lähtötilanteen palveluvalikoiman, toiminnan tavoitteiden, työpaikan altisteiden ja työkykytilanteen mukaan. Lisätietoja työterveyshuollon kustannuksista.

Aavassa laskun suuruus ei ole koskaan yllätys. Ennakoimme ja budjetoimme kulut mahdollisimman tarkasti. Kirjaamme tulevat toimenpiteet toimintasuunnitelmaan ja laskutamme asiantuntijuudesta läpinäkyvästi.

Mitä varten toimintasuunnitelma on?

Aavassa jokainen asiakkuus polkaistaan käyntiin yhteisellä tapaamisella, jossa sovitaan kumppanuuden tavoitteet ja mittarit. Sen jälkeen työterveystiimi tekee työpaikkaselvityksen, jossa tutustutaan työpaikan olosuhteisiin.

Valmistelun tuloksena syntyy toimintasuunnitelma. Se on virallinen dokumentti, jossa sovitaan seuraavien vuosien työterveyshuollon toimenpiteistä mahdollisimman konkreettisesti: ketkä tulevat tänä vuonna terveystarkastukseen, milloin seuraava työpaikkatarkastus tehdään, kuinka monta influenssarokotusta annetaan.

Onnistunut yhteistyö nojaa perusteelliseen suunnitteluun. Aavassa toimintasuunnitelma on elävä dokumentti, johon kirjataan myös toteutuneet toimenpiteet. Hyvin tehty toimintasuunnitelma on myös tärkeä kustannusten ennakoimisessa.

Vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, kyllä vai ei?

Sairauskuluvakuutusten suosio kasvaa koko ajan. Niiden avulla yritykset voivat laajentaa työtekijöille tarjottuja työterveyshuollon palveluita. Vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus turvaa työntekijöiden työkykyä ja nopeuttaa sairauslomilta paluuta.

Koska vakuutuksia on paljon erilaisia, räätälöimme työterveyshuoltosopimuksen niin, ettei palveluissa ole päällekkäisyyksiä. Aavalla on toimiva yhteistyö kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Kun huolehdimme siitä, että lasku menee automaattisesti oikeaan paikkaan, vakuutuksen käyttö on yritykselle sujuva kokemus.

Ota yhteyttä

Jäikö jokin asia mietityttämään? Kysy meiltä, kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä myynti@aava.fi tai täyttämällä yhteydenottolomake.

Pyydä tarjous

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Aavan työterveyshuoltoon.

Siirry tarjouspyyntölomakkeeseen