Tapamme toimia

Tehtävämme on aina parhaalla mahdollisella tavalla edistää asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia. Missiomme mukaisesti palvelemme asiakkaitamme ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Aavan päämäärä on huolehtia asiakkaasta ja hänen perheestään läpi elämän, ajasta ja paikasta riippumatta.

Kyllä hoituu!

"Kyllä hoituu!" on arvomme ja lupauksemme, jota toteutamme kaikessa toiminnassamme. Emme hoida vain sairauksia vaan huolehdimme asiakkaidemme terveydestä ja hyvinvoinnista heidän arjessaan. Palvelumme ovat saatavissa aina helposti, nopeasti ja sujuvasti. Ajan saa aina.

Toimintafilosofiana elämän tasapaino

Aavan toimintafilosofia perustuu elämän tasapainoon. Lääketiede ja teknologia ovat kehittyneet vauhdikkaasti, ja elämme pidempään kuin ennen. Samalla terveydenhuollossa keskitytään yhä enemmän mittaustulosten analysointiin. Me Aavassa tahdomme nähdä asiat mitattavien arvojen taustalla. Lue lisää elämän tasapainosta.

Avainlippu kertoo suomalaisuudesta

Lääkärikeskus Aava on 100-prosenttisesti suomalainen perheyritys. Meille on myönnetty oikeus käyttää Avainlippu-alkuperämerkkiä, joka kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. Avainlipun käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto. Vuonna 2017 Aava on mukana Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -kampanjassa.

Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat

Asiakastyytyväisyyskyselymme mukaan asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä saamansa palveluun. Suhtaudumme asiakaspalautteeseen vakavasti. Puutumme tyytymättömyyttä aiheuttaviin asioihin välittömästi ja kehitämme toimintaa jatkuvasti. Kyselyjä on tehty säännöllisesti vuodesta 2003, josta lähtien Aavalla on ollut sertifioitu laatujärjestelmä. Laatuun liittyvät palautteet käsittelee kyseisen yksikön esimies.

Laatusertifikaatti kaikilla toimipisteillä

Lääkärikeskus Aavalla on ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti. Sertifikaatti kattaa lääkärikeskus- ja työterveyspalvelut, leikkaustoiminnan sekä diagnostiset laboratorio- ja kuvantamispalvelut, asiakkuuksien hallinnan, markkinoinnin, myynnin, johtamisjärjestelmän ja tukipalvelut. 

Vastuu ympäristöstä

Lääkärikeskus Aava huolehtii ja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista ja pyrkii vähentämään ympäristöä kuormittavia tekijöitä. Olemme sitoutuneita tuottamaan terveydenhuollonpalvelut kestävän kehityksen periaatteilla sekä aiheuttamaan mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle noudattamalla annettuja lakeja ja määräyksiä.

Aava on Suomen vahvin

Aavalla on Suomen Vahvimmat -sertifikaatti merkkinä positiivisista taloudellisista tunnusluvuista sekä taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Se kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla. Sertifikaatti perustuu Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luottoluokitukseen.

Suomen parhaat yritykset

Aavalla on Suomen parhaat yritykset 2016 -sertifikaatti. Se myönnetään yritykselle, yrittäjälle tai organisaatiolle, joilla on näkemys, rohkeus ja tahto tehdä liiketoimintaa paremmin kuin muut. Sertifikaattiin ovat oikeutettuja luottoluokituksensa puolesta noin joka kymmenes suomalaisyrityksistä.