Wikstén Markus

Wikstén Markus

Neurolog

Välkommen till min mottagning

Som neurolog är Jag utbildad för att diagnostisera, behandla och hantera patienter med neurologiska sjukdomar. Neurologiska sjukdomar är sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg), perifera nervsystemet eller autonoma nervsystemet.
Exempel på åkommor då man kan kontakta neurolog
•Minnesjukdomar, t.ex. Alzheimers sjukdom
•Rörelsehinder, t.ex. Parkinsons sjukdom
•Huvudvärksjukdomar, t.ex. migrän och Horton
•Epilepsi
•Cerebrovaskulära sjukdomar, t.ex. stroke eller hjärnblödning

Specialområde
Neurologi
Specialkompetenser
Muistisairaudet
Modersmål
Finska
Språkkunskap
Engelska
Svenska

Verksamhetsställen

Nästa lediga tider