Så här uträttar du ärenden hos Aava

Ditt läkarbesök löper smidigt när du har beaktat följande. Genom att följa dessa steg får du ut det mesta av ditt besök på Aava.

1. Bokning av tid

Vet du vilken specialist du vill boka en tid hos? Fint! Här kommer du till webbtidsbokningen. Du kan boka tid även via Aava-appen (på finska och på engelska) eller per telefon från vår kundtjänst 010 380 3838.

Samtal till 010-företagsnummer kostar 0,08 €/samtal + 0,17 €/min. från inhemska fasta telefonanslutningar och mobiltelefonanslutningar. Det kostar att köa.

Oma Aava

Vi uppmuntrar dig att läsa mer om våra tjänster och experter på vår webbplats. I Oma Aava kan du se hela din besökshistorik i Aava, samt dina egna uppgifter. Du kan också i tjänsten ladda upp en bild av ditt FPA-kort för att underlätta skötseln av ärenden och få direktersättningar från FPA. Om du behöver hjälp till exempel med att välja en expert, kan du också fråga vår kundtjänst om råd.

Distansmottagning

Du kan välja antingen en traditionell mottagningstid på Aavas verksamhetsställe eller distansmottagning. Vid distansmottagning ringer experten upp dig vid den tid du bokat.

Att avboka eller flytta en bokad tid

Ett mottagnings- eller undersökningsbesök kan avbokas eller flyttas avgiftsfritt 24 timmar före den bokade tiden i Aava-appen (på finska och på engelska), per telefon, i Oma Aava eller via länken för bokningsbekräftelse som skickas per sms. Om bekräftelsemeddelandet inte når kunden måste avbokningen göras i Aava-appen (på finska och på engelska), per telefon 010 380 3838 eller i Oma Aava.

Obs! Avbokning eller flyttning av operationer kan avbokas eller flyttas avgiftsfritt 48 timmar före den bokade tiden endast per telefon 010 380 5300 (vardagar kl. 9–15) eller sairaala.kamppi@aava.fi.

För en tid som inte avbokats eller har avbokats eller flyttats för sent tar vi ut en avgift enligt prislistan.

2. Förberedelser

Om du besöker Aavas verksamhetsställe, ta med ett ID-kort och FPA-kortet eller ett ID-kort till vilket har fogats sjukförsäkringsuppgifter. Det lönar sig att ta med sig FPA-kortet, eftersom du genom att visa kortet genast får FPA-ersättningar för din vård. Du kan också ladda upp en bild av ditt FPA-kort i tjänsten Oma Aava.

Om du har frågor till din läkare, lönar det sig att skriva ner dem så att du säkert kommer ihåg ta upp de frågor som du funderar på.

Mina Kanta-sidor

Din läkare har tillgång till uppgifter om dina tidigare besök på Aava. Din vård förbättras ytterligare när du godkänner att uppgifter lämnas ut i tjänsten MittKanta. Rätten att läsa journalerna begränsas till endast de anställda vid Aava som utgör din vårdpersonal. Med ditt tillstånd kan vi också begära uppgifter om dig från andra producenter av hälso- och sjukvårdstjänster efter ditt mottagningsbesök.

3. Anmälan i receptionen

Läkarbesöket inleds genom att du anmäler dig i receptionen på Aavas verksamhetsställe. Du kan anmäla dig via självbetjäningsautomaten eller hos mottagningsskötaren. Distansmottagning per telefon finns på samma ställe som du är, dvs. för detta syfte behöver du inte komma till verksamhetsstället.

Självanmälan i Aava-appen eller via textmeddelande

Du kan anmäla dig till mottagningen smidigt via Aava-appen (på finska och på engelska).

Cirka 2 timmar före mottagningstiden får du också ett textmeddelande med en länk till självanmälan.

Öppna länken först när du har kommit till verksamhetsstället. Via länken öppnas en webbplats med en anmälningsknapp.

SMS-anmälan används inte vid distansmottagningar.

Kom i god tid

Vi rekommenderar att du kommer till verksamhetsstället cirka 10 minuter innan den bokade mottagningstiden börjar. Undvik också att avtala om möten för just det klockslag då mottagningstiden ska sluta. Våra läkare försöker hålla tidsschemat, men det kan vara klokt att vara förberedd på en liten försening. Också ditt eget mottagningsbesök kan dra ut på tiden till exempel på grund av fortsatta undersökningar.

Lämna ditt sällskapsdjur hemma

Ta hänsyn till djurallergiker och lämna ditt sällskapsdjur hemma när du besöker Aava. Ledar- och assistanshundar är välkomna till våra läkarcentraler.

4. Hos läkaren

Läkaren kallar dig med ditt namn till mottagningsrummet. Din läkare kommer att kartlägga din situation genom att diskutera och undersöka och gör sedan upp en plan för fortsatt vård.

I Aava gör vi vårt bästa för att se till att du får din vård smidigt och att du alltid får tydlig information om vad som händer härnäst. Efter besöket inför läkaren uppgifterna om mötet i Aavas patientdatasystem för kännedom vid följande besök.

Fortsatta undersökningar

Till nödvändiga fortsatta undersökningar får du vanligen genast tid hos Aava. Till laboratoriet och röntgenundersökningar kommer du utan tidsbokning under deras öppettider. För fortsatta undersökningar som kräver tidsbokning får du hjälp av sköterskorna i mottagningen. Du kan också lämna ditt telefonnummer, så kontaktar vår vårdarrangör dig.

Din behandling går snabbare när de nödvändiga fortsatta undersökningarna görs hos Aava, eftersom resultaten förmedlas direkt till den behandlande läkaren. De undersökningar som görs på Aava är alltid av hög kvalitet och jämförbara sinsemellan.

Hörande av resultaten

Läkaren berättar resultaten av undersökningarna per telefon, med SMS, via Mina Kanta-tjänsten eller på ett nytt mottagningsbesök enligt överenskommelse. Med några undantag ser du resultaten av laboratorie- och avbildningsundersökningar genast när de är färdiga också i Oma Aava eller i Aava-appen (på finska och på engelska). Ett undantag är svar på biopsi och vävnadsprov samt andra laboratoriesvar som kräver ett utlåtande och som syns i din sjukdomshistorik först när din läkare har skrivit in dem. Fortsatt vård kan också ges på distansmottagning om din läkare deltar i tjänsten.

5. Betalning

Du kan betala ditt besök i receptionen på verksamhetsstället med bank- och kreditkort, Aava-konto eller Aavas presentkort. Fakturan består av expertens arvode, kostnader för undersökningar och åtgärder, en serviceavgift enligt prislistan samt en Kanta-avgift som täcker kostnaderna för det nationella patientregistret och e-receptet.

FPA-ersättning

Kom ihåg att ta med ditt FPA-kort till mottagningen, eftersom du genast får FPA-ersättningar för din vård genom att visa kortet. Du kan också ladda upp en bild av ditt FPA-kort i tjänsten Oma Aava.

FPA ersätter en del av kostnaderna när du besöker en privat läkare på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning eller anlitar en distansmottagning. Aava tillämpar FPA:s direktersättningar.

Läs mer om ersättningsgrunderna på FPA:s webbplats.