Prislistor

Allmän information om priser och debiteringar relaterade till mottagningar

Vi ber dig uppmärksamma att denna prislista endast omfattar en del av de tjänster som Aava tillhandahåller. Priserna är i kraft från och med den 1 januari 2022.

Poliklinikavgift

Poliklinikavgiften debiteras för alla när- och distansmottagningar, undersöknings- och behandlingsbesök, vårdsamtal och förnyandet av recept utan mottagningsbesök.

Poliklinikavgiften omfattar tidsbokningstjänster, rådgivning och handledning relaterade till mottagningen, kassatjänster, mobiltjänster och underhåll av programvaror och register.

Kanta-avgift

En Kanta-avgift debiteras för alla besök som innebär att uppgifter sparas i Kanta-arkivet. Sådana besök är till exempel när- och distansmottagningar, telefonsamtal och undersöknings- och behandlingsbesök hos läkare, skötare, terapeuter och andra mottagare. Kanta-avgiften används för att täcka myndighetsavgifter och systemkostnader till följd av myndighetskrav.

Pris
Allmänna mottagningsrelaterade debiteringar
Poliklinikavgift, när- och distansmottagning23,90 €
Poliklinikavgift, vårdbesök i serie3,20 €
Poliklinikavgift, förnyande av recept eller telefontid11,45 €
Kanta-avgift2,60 €

Priser för helgmottagningar

På veckoslut och helgdagar är priserna för besök hos allmänläkare och specialistläkare högre. På lördagar är höjningen minst +30 procent, på söndagar, söckenhelger och helgdagar är den +100 procent. Distansmottagningarnas avgifter avviker delvis från dessa höjningsprocent.

Tid som inte avbokats eller som avbokats för sent

Vid hinder ber vi att du avbokar mottagnings- eller undersökningstiden senast 12 timmar före den bokade tiden. Du kan avboka tiden genom att ringa vårt tidsbokningsnummer 010 380 3838 eller i Oma Aava om tiden har bokats på nätet. För en tid som avbokats senare eller en tid som inte avbokats alls debiterar vi det fullständiga priset.

Betalningssätt

På Läkarcentralen Aava kan du betala med bank- och kreditkort, Aava-konto och Aavas presentkort. Betalning sker på verksamhetsstället efter mottagningen/behandlingen/undersökningarna. Om du har sjukkostnads- eller olycksfallsförsäkring hos If har du också tillgång till tjänsten If Direktersättning. Vi lämnar in en ersättningsansökan hos If för din räkning och i de flesta fall betalar du endast en självriskandel för ditt besök.

FPA-ersättning

FPA ersätter en del av mottagningsarvodet, undersökningskostnaderna och vårdkostnaderna. Aava använder FPA:s direktersättning. Läs om ersättningsgrunderna på FPA:s webbplats.

Mottagningspriser för allmänläkare

Aavas allmänläkare är huvudsakligen självständiga yrkesutövare och fastställer själv sina egna priser. Priserna i denna prislista är vägledande. Du hittar närmare expertspecifika prisberäkningar i tidsbokningen.

Mottagningspriset grundar sig på den tid som läkaren använder på vård av kunden på mottagningen och anknytande efterarbete, till exempel att anteckna i patientjournalen och kontrollera provsvar.

Ingrepp i samband med mottagningarna, utlåtanden, laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar, tillbehör, vacciner och läkemedel debiteras separat. Även vårdsamtal och förnyande av recept utan mottagning är avgiftsbelagda.

Poliklinik- och Kanta-avgifter läggs till i priserna.

PrisSjälvriskandel
Mottagning hos allmänläkare på vardagar
Allmänläkarmottagning, 20 minfrån 65,00 €från 56,00 €
Allmänläkarmottagning, 30 minfrån 90,00 €från 79,00 €
Allmänläkarmottagning, 45 minfrån 123,00 €från 109,00 €
Allmänläkarmottagning, 60 minfrån 165,00 €från 147,00 €
Begäran om telefontid hos allmänläkarefrån 30,00 €från 22,00 €
Förnyande av recept utan mottagningfrån 30,00 €från 30,00 €
Allmänläkarmottagning på lördagar
Allmänläkarmottagning, 20 minfrån 90,00 €från 81,00 €
Allmänläkarmottagning, 30 minfrån 131,00 €från 120,00 €
Allmänläkarmottagning på söndagar, söckenhelger och helgdagar
Allmänläkarmottagning, 20 minfrån 124,00 €från 106,00 €
Allmänläkarmottagning, 30 minfrån 178,00 €från 156,00 €
Allmänläkares jourmottagning på vardagar (Kampen)
Allmänläkares jourmottagning, 20 minfrån 70,00 €från 61,00 €
Allmänläkares jourmottagning, 30 minfrån 99,00 €från 88,00 €
Allmänläkares jourmottagning på lördagar (Kampen)
Allmänläkares jourmottagning, 20 minfrån 95,00 €från 86,00 €
Allmänläkares jourmottagning, 30 minfrån 140,00 €från 129,00 €
Allmänläkares jourmottagning på söndagar, söckenhelger och helgdagar (Kampen)
Allmänläkares jourmottagning, 20 minfrån 135,00 €från 117,00 €
Allmänläkares jourmottagning, 30 minfrån 197,00 €från 175,00 €

Mottagningspriser för specialistläkare

Aavas specialistläkare är huvudsakligen självständiga yrkesutövare och fastställer själv sina egna priser. Priserna i denna prislista är vägledande. Priset påverkas av hur krävande specialiteten är och av läkarens utbildning och erfarenhet. Du hittar närmare expertspecifika prisberäkningar i tidsbokningen.

Mottagningspriset grundar sig på den tid som läkaren använder på vård av kunden på mottagningen och anknytande efterarbete, till exempel att anteckna i patientjournalen och kontrollera provsvar.

Ingrepp i samband med mottagningarna, utlåtanden, laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar, tillbehör, vacciner och läkemedel debiteras separat. Även vårdsamtal och förnyande av recept utan mottagning är avgiftsbelagda.

Poliklinik- och Kanta-avgifter läggs till i priserna.

PrisSjälvriskandel
Specialistläkarmottagning på vardagar
Specialistläkarmottagning, 20 minfrån 111,00 €från 97,50 €
Specialistläkarmottagning, 30 minfrån 142,00 €från 125,50 €
Specialistläkarmottagning, 45 minfrån 176,00 €från 155,00 €
Specialistläkarmottagning, 60 minfrån 227,00 €från 200,00 €
Begäran om telefontid hos specialistläkarefrån 39,00 €från 27,00 €
Förnyande av recept utan mottagningfrån 39,00 €från 39,00 €
Specialistläkarmottagning på lördagar
Specialistläkarmottagning, 20 minfrån 144,00 €från 130,50 €
Specialistläkarmottagning, 30 minfrån 184,00 €från 167,50 €
Specialistläkarmottagning på söndagar, söckenhelger och helgdagar
Specialistläkarmottagning, 20 minfrån 221,00 €från 194,00 €
Specialistläkarmottagning, 30 minfrån 284,00 €från 251,00 €

Distansmottagningar

En distansmottagning sker huvudsakligen som en telefonmottagning. En specialist vid Aava ringer dig i början av den reserverade tiden. Se till att du då är ledig och har telefonen till hands! Det är inte möjligt att ringa upp specialisten. Våra erfarna specialister behandlar många olika besvär och symtom via distansmottagningen.

Laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar som kunden hänvisas till i samband med distansmottagningen debiteras separat.

Vi rekommenderar att du bokar en tid för distansmottagning via vårt tidsbokningssystem på internet. För distansmottagningar som inte avbokats debiterar vi det pris som anges i prislistan.

Poliklinik- och Kanta-avgifter läggs till i priserna.

PrisSjälvriskandel
Distansmottagning hos allmänläkare på vardagar
Distansmottagning hos allmänläkare, 20 minfrån 65,00 €från 57,00 €
Distansmottagning hos allmänläkare, 30 minfrån 90,00 €från 82,00 €
Distansmottagning hos allmänläkare, 45 minfrån 123,00 €från 115,00 €
Distansmottagning hos allmänläkare, 60 minfrån 165,00 €från 157,00 €
Distansmottagning hos allmänläkare på lördagar
Distansmottagning hos allmänläkare, 20 minfrån 90,00 €från 82,00 €
Distansmottagning hos allmänläkare, 30 minfrån 131,00 €från 123,00 €
Distansmottagning hos allmänläkare på söndagar, söckenhelger och helgdagar
Distansmottagning hos allmänläkare, 20 minfrån 99,00 €från 91,00 €
Distansmottagning hos allmänläkare, 30 minfrån 149,00 €från 141,00 €
Distansmottagning hos specialistläkare på vardagar
Distansmottagning hos specialistläkare, 20 minfrån 111,00 €från 99,00 €
Distansmottagning hos specialistläkare, 30 minfrån 128,00 €från 116,00 €
Distansmottagning hos specialistläkare, 45 minfrån 166,00 €från 154,00 €
Distansmottagning hos specialistläkare, 60 minfrån 216,00 €från 204,00 €
Distansmottagning hos specialistläkare på lördagar
Distansmottagning hos specialistläkare, 20 minfrån 120,00 €från 108,00 €
Distansmottagning hos specialistläkare, 30 minfrån 135,00 €från 123,00 €
Distansmottagning hos specialistläkare på söndagar, söckenhelger och helgdagar
Distansmottagning hos specialistläkare, 20 minfrån 93,00 €från 81,00 €
Distansmottagning hos specialistläkare, 30 minfrån 135,00 €från 123,00 €