Prislistor

Allmän information om priser och debiteringar relaterade till mottagningar

Vi ber dig uppmärksamma att denna prislista endast omfattar en del av de tjänster som Aava tillhandahåller. Priserna är i kraft från och med den 1 januari 2024.

Poliklinikavgift

Poliklinikavgiften debiteras för alla när- och distansmottagningar, undersöknings- och behandlingsbesök, vårdsamtal och förnyandet av recept utan mottagningsbesök.

Poliklinikavgiften omfattar tidsbokningstjänster, rådgivning och handledning relaterade till mottagningen, kassatjänster, mobiltjänster och underhåll av programvaror och register.

Kanta-avgift

En Kanta-avgift debiteras för alla besök som innebär att uppgifter sparas i Kanta-arkivet. Sådana besök är till exempel när- och distansmottagningar, telefonsamtal och undersöknings- och behandlingsbesök hos läkare, skötare, terapeuter och andra mottagare. Kanta-avgiften används för att täcka myndighetsavgifter och systemkostnader till följd av myndighetskrav.

Pris
Allmänna mottagningsrelaterade debiteringar
Poliklinikavgift, när- och distansmottagning33,80 €
Poliklinikavgift, vårdbesök i serie3,20 €
Poliklinikavgift, förnyande av recept eller telefontid12,90 €
Kanta-avgift3,00 €

Priser för helgmottagningar

På veckoslut och helgdagar är priserna för besök hos allmänläkare och specialistläkare högre. På lördagar är höjningen minst +30 procent, på söndagar, söckenhelger och helgdagar är den +100 procent. Distansmottagningarnas avgifter avviker delvis från dessa höjningsprocent.

Att avboka eller flytta en bokad tid

Ett mottagnings- eller undersökningsbesök kan avbokas eller flyttas avgiftsfritt 24 timmar före den bokade tiden i Aava-appen (på finska och på engelska), per telefon, i Oma Aava eller via länken för bokningsbekräftelse som skickas per sms. Om bekräftelsemeddelandet inte når kunden måste avbokningen göras i Aava-appen (på finska och på engelska), per telefon 010 380 3838 eller i Oma Aava.

Obs! Avbokning eller flyttning av operationer kan avbokas eller flyttas avgiftsfritt 48 timmar före den bokade tiden endast per telefon 010 380 5300 (vardagar kl. 9–15) eller sairaala.kamppi@aava.fi.

För en tid som inte avbokats eller har avbokats eller flyttats för sent tar vi ut en avgift enligt prislistan.

Betalningssätt

På Läkarcentralen Aava kan du betala med bank- och kreditkort, Aava-konto och Aavas presentkort. Betalning sker på verksamhetsstället efter mottagningen/behandlingen/undersökningarna. Om du har sjukkostnads- eller olycksfallsförsäkring hos If har du också tillgång till tjänsten If Direktersättning. Vi lämnar in en ersättningsansökan hos If för din räkning och i de flesta fall betalar du endast en självriskandel för ditt besök.

FPA-ersättning

FPA ersätter en del av mottagningsarvodet, undersökningskostnaderna och vårdkostnaderna. Aava använder FPA:s direktersättning.

Vänligen notera, att ersättningarna för privat sjukvård ändras den 1 januari 2024. Läs om ersättningsgrunderna på FPA:s webbplats.

Mottagningspriser för allmänläkare

Aavas allmänläkare är huvudsakligen självständiga yrkesutövare och fastställer själv sina egna priser. Priserna i denna prislista är vägledande. Du hittar närmare expertspecifika prisberäkningar i tidsbokningen.

Mottagningspriset grundar sig på den tid som läkaren använder på vård av kunden på mottagningen och anknytande efterarbete, till exempel att anteckna i patientjournalen och kontrollera provsvar.

Ingrepp i samband med mottagningarna, utlåtanden, laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar, tillbehör, vacciner och läkemedel debiteras separat. Även vårdsamtal och förnyande av recept utan mottagning är avgiftsbelagda.

Poliklinik- och Kanta-avgifter läggs till i priserna.

PrisSjälvriskandel
Mottagning hos allmänläkare på vardagar
Allmänläkarmottagning, 20 minfrån
77,00€
från
47,00€
Allmänläkarmottagning, 30 minfrån
102,00€
från
72,00€
Allmänläkarmottagning, 45 minfrån 140,00€från
110,00€
Allmänläkarmottagning, 60 minfrån 187,00€från
157,00€
Begäran om telefontid hos allmänläkarefrån 34,00€från 34,00 €
Förnyande av recept utan mottagningfrån 34,00€från 34,00 €
Allmänläkarmottagning på lördagar
Allmänläkarmottagning, 20 minfrån
100,10 €
från
70,10 €
Allmänläkarmottagning, 30 minfrån 132,60€från
102,60€
Allmänläkarmottagning på söndagar, söckenhelger och helgdagar
Allmänläkarmottagning, 20 minfrån 154,00€från
124,00€
Allmänläkarmottagning, 30 minfrån 204,00€från
174,00 €
Allmänläkares jourmottagning på vardagar (Kampen)
Allmänläkares jourmottagning, 20 minfrån
90,00€
från
60,00€
Allmänläkares jourmottagning, 30 minfrån 113,00€från
83,00 €
Allmänläkares jourmottagning på lördagar (Kampen)
Allmänläkares jourmottagning, 20 minfrån 117,00€från
87,00€
Allmänläkares jourmottagning, 30 minfrån
146,90€
från
116,90€
Allmänläkares jourmottagning på söndagar, söckenhelger och helgdagar (Kampen)
Allmänläkares jourmottagning, 20 minfrån 180,00€från
150,00€
Allmänläkares jourmottagning, 30 minfrån 226,00€från
196,00€

Mottagningspriser för specialistläkare

Aavas specialistläkare är huvudsakligen självständiga yrkesutövare och fastställer själv sina egna priser. Priserna i denna prislista är vägledande. Priset påverkas av hur krävande specialiteten är och av läkarens utbildning och erfarenhet. Du hittar närmare expertspecifika prisberäkningar i tidsbokningen.

Mottagningspriset grundar sig på den tid som läkaren använder på vård av kunden på mottagningen och anknytande efterarbete, till exempel att anteckna i patientjournalen och kontrollera provsvar.

Ingrepp i samband med mottagningarna, utlåtanden, laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar, tillbehör, vacciner och läkemedel debiteras separat. Även vårdsamtal och förnyande av recept utan mottagning är avgiftsbelagda.

Poliklinik- och Kanta-avgifter läggs till i priserna.

PrisSjälvriskandel
Specialistläkarmottagning på vardagar
Specialistläkarmottagning, 20 minfrån 126,00€från 96,00€
Specialistläkarmottagning, 30 minfrån 153,00€från 123,00€
Specialistläkarmottagning, 45 minfrån 199,00€från 169,00€
Specialistläkarmottagning, 60 minfrån 257,00€från 227,00€
Begäran om telefontid hos specialistläkarefrån 44,00€från 44,00€
Förnyande av recept utan mottagningfrån 44,00€från 44,00€
Specialistläkarmottagning på lördagar
Specialistläkarmottagning, 20 minfrån 163,80€från 133,80€
Specialistläkarmottagning, 30 minfrån 198,90€från 168,90€
Specialistläkarmottagning på söndagar, söckenhelger och helgdagar
Specialistläkarmottagning, 20 minfrån 252,00€från 222,00€
Specialistläkarmottagning, 30 minfrån 306,00€från 276,00€

Distansmottagningar

En distansmottagning sker huvudsakligen som en telefonmottagning. En specialist vid Aava ringer dig i början av den reserverade tiden. Se till att du då är ledig och har telefonen till hands! Det är inte möjligt att ringa upp specialisten. Våra erfarna specialister behandlar många olika besvär och symtom via distansmottagningen.

Laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar som kunden hänvisas till i samband med distansmottagningen debiteras separat.

Vi rekommenderar att du bokar en tid för distansmottagning via vårt tidsbokningssystem på internet. För distansmottagningar som inte avbokats debiterar vi det pris som anges i prislistan.

Poliklinik- och Kanta-avgifter läggs till i priserna.

PrisSjälvriskandel
Distansmottagning hos allmänläkare på vardagar
Distansmottagning hos allmänläkare, 20 minfrån 77,00€från 69,00€
Distansmottagning hos allmänläkare, 30 minfrån 102,00€från 94,00€
Distansmottagning hos allmänläkare, 45 minfrån 140,00€från 132,00€
Distansmottagning hos allmänläkare, 60 minfrån 187,00€från 179,00€
Distansmottagning hos allmänläkare på lördagar
Distansmottagning hos allmänläkare, 20 minfrån 102,00€från 94,00€
Distansmottagning hos allmänläkare, 30 minfrån 148,00€från 140,00€
Distansmottagning hos allmänläkare på söndagar, söckenhelger och helgdagar
Distansmottagning hos allmänläkare, 20 minfrån 112,00€från 104,00€
Distansmottagning hos allmänläkare, 30 minfrån 169,00€från 161,00€
Distansmottagning hos specialistläkare på vardagar
Distansmottagning hos specialistläkare, 20 minfrån 126,00€från 118,00€
Distansmottagning hos specialistläkare, 30 minfrån 145,00€från 137,00€
Distansmottagning hos specialistläkare, 45 minfrån 188,00€från 180,00€
Distansmottagning hos specialistläkare, 60 minfrån 244,00€från 236,00€
Distansmottagning hos specialistläkare på lördagar
Distansmottagning hos specialistläkare, 20 minfrån 136,00€från 128,00€
Distansmottagning hos specialistläkare, 30 minfrån 153,00€från 145,00€
Distansmottagning hos specialistläkare på söndagar, söckenhelger och helgdagar
Distansmottagning hos specialistläkare, 20 minfrån 147,00€från 139,00€
Distansmottagning hos specialistläkare, 30 minfrån 187,00€från 179,00€