Prislistor

Allmän information om priser och debiteringar relaterade till mottagningar

Vi ber dig uppmärksamma att denna prislista endast omfattar en del av de tjänster som Aava tillhandahåller. Priserna är i kraft från och med den 1 januari 2023.

Poliklinikavgift

Poliklinikavgiften debiteras för alla när- och distansmottagningar, undersöknings- och behandlingsbesök, vårdsamtal och förnyandet av recept utan mottagningsbesök.

Poliklinikavgiften omfattar tidsbokningstjänster, rådgivning och handledning relaterade till mottagningen, kassatjänster, mobiltjänster och underhåll av programvaror och register.

Kanta-avgift

En Kanta-avgift debiteras för alla besök som innebär att uppgifter sparas i Kanta-arkivet. Sådana besök är till exempel när- och distansmottagningar, telefonsamtal och undersöknings- och behandlingsbesök hos läkare, skötare, terapeuter och andra mottagare. Kanta-avgiften används för att täcka myndighetsavgifter och systemkostnader till följd av myndighetskrav.

Pris
Allmänna mottagningsrelaterade debiteringar
Poliklinikavgift, när- och distansmottagning27,40 €
Poliklinikavgift, vårdbesök i serie3,20 €
Poliklinikavgift, förnyande av recept eller telefontid12,90 €
Kanta-avgift2,90 €

Priser för helgmottagningar

På veckoslut och helgdagar är priserna för besök hos allmänläkare och specialistläkare högre. På lördagar är höjningen minst +30 procent, på söndagar, söckenhelger och helgdagar är den +100 procent. Distansmottagningarnas avgifter avviker delvis från dessa höjningsprocent.

Tid som inte avbokats eller som avbokats för sent

Vid hinder ber vi att du avbokar mottagnings- eller undersökningstiden senast 12 timmar före den bokade tiden. Du kan avboka tiden genom att ringa vårt tidsbokningsnummer 010 380 3838 eller i Oma Aava om tiden har bokats på nätet. För en tid som avbokats senare eller en tid som inte avbokats alls debiterar vi det fullständiga priset.

Betalningssätt

På Läkarcentralen Aava kan du betala med bank- och kreditkort, Aava-konto och Aavas presentkort. Betalning sker på verksamhetsstället efter mottagningen/behandlingen/undersökningarna. Om du har sjukkostnads- eller olycksfallsförsäkring hos If har du också tillgång till tjänsten If Direktersättning. Vi lämnar in en ersättningsansökan hos If för din räkning och i de flesta fall betalar du endast en självriskandel för ditt besök.

FPA-ersättning

FPA ersätter en del av mottagningsarvodet, undersökningskostnaderna och vårdkostnaderna. Aava använder FPA:s direktersättning.

Vänligen notera, att ersättningarna för privat sjukvård ändras den 1 januari 2023. Läs om ersättningsgrunderna på FPA:s webbplats.

Mottagningspriser för allmänläkare

Aavas allmänläkare är huvudsakligen självständiga yrkesutövare och fastställer själv sina egna priser. Priserna i denna prislista är vägledande. Du hittar närmare expertspecifika prisberäkningar i tidsbokningen.

Mottagningspriset grundar sig på den tid som läkaren använder på vård av kunden på mottagningen och anknytande efterarbete, till exempel att anteckna i patientjournalen och kontrollera provsvar.

Ingrepp i samband med mottagningarna, utlåtanden, laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar, tillbehör, vacciner och läkemedel debiteras separat. Även vårdsamtal och förnyande av recept utan mottagning är avgiftsbelagda.

Poliklinik- och Kanta-avgifter läggs till i priserna.

PrisSjälvriskandel
Mottagning hos allmänläkare på vardagar
Allmänläkarmottagning, 20 minfrån
73,00€
från
65,00€
Allmänläkarmottagning, 30 minfrån
97,00€
från
89,00€
Allmänläkarmottagning, 45 minfrån 133,00€från
125,00€
Allmänläkarmottagning, 60 minfrån 178,00€från
170,00€
Begäran om telefontid hos allmänläkarefrån 30,00€från 30,00 €
Förnyande av recept utan mottagningfrån 30,00€från 30,00 €
Allmänläkarmottagning på lördagar
Allmänläkarmottagning, 20 minfrån
97,00 €
från
89,00 €
Allmänläkarmottagning, 30 minfrån 141,00€från
137,00€
Allmänläkarmottagning på söndagar, söckenhelger och helgdagar
Allmänläkarmottagning, 20 minfrån 134,00€från
126,00€
Allmänläkarmottagning, 30 minfrån 192,00€från
184,00 €
Allmänläkares jourmottagning på vardagar (Kampen)
Allmänläkares jourmottagning, 20 minfrån
79,00€
från
71,00€
Allmänläkares jourmottagning, 30 minfrån 107,00€från
99,00 €
Allmänläkares jourmottagning på lördagar (Kampen)
Allmänläkares jourmottagning, 20 minfrån 103,00€från
95,00€
Allmänläkares jourmottagning, 30 minfrån
151,00€
från
143,00€
Allmänläkares jourmottagning på söndagar, söckenhelger och helgdagar (Kampen)
Allmänläkares jourmottagning, 20 minfrån 146,00€från
138,00€
Allmänläkares jourmottagning, 30 minfrån 213,00€från
205,00€

Mottagningspriser för specialistläkare

Aavas specialistläkare är huvudsakligen självständiga yrkesutövare och fastställer själv sina egna priser. Priserna i denna prislista är vägledande. Priset påverkas av hur krävande specialiteten är och av läkarens utbildning och erfarenhet. Du hittar närmare expertspecifika prisberäkningar i tidsbokningen.

Mottagningspriset grundar sig på den tid som läkaren använder på vård av kunden på mottagningen och anknytande efterarbete, till exempel att anteckna i patientjournalen och kontrollera provsvar.

Ingrepp i samband med mottagningarna, utlåtanden, laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar, tillbehör, vacciner och läkemedel debiteras separat. Även vårdsamtal och förnyande av recept utan mottagning är avgiftsbelagda.

Poliklinik- och Kanta-avgifter läggs till i priserna.

PrisSjälvriskandel
Specialistläkarmottagning på vardagar
Specialistläkarmottagning, 20 minfrån 120,00€från 112,00€
Specialistläkarmottagning, 30 minfrån 146,00€från 138,00€
Specialistläkarmottagning, 45 minfrån 190,00€från 182,00€
Specialistläkarmottagning, 60 minfrån 245,00€från 237,00€
Begäran om telefontid hos specialistläkarefrån 39,00€från 39,00€
Förnyande av recept utan mottagningfrån 39,00€från 39,00€
Specialistläkarmottagning på lördagar
Specialistläkarmottagning, 20 minfrån 156,00€från 148,00€
Specialistläkarmottagning, 30 minfrån 199,00€från 191,00€
Specialistläkarmottagning på söndagar, söckenhelger och helgdagar
Specialistläkarmottagning, 20 minfrån 239,00€från 131,00€
Specialistläkarmottagning, 30 minfrån 306,00€från 298,00€

Distansmottagningar

En distansmottagning sker huvudsakligen som en telefonmottagning. En specialist vid Aava ringer dig i början av den reserverade tiden. Se till att du då är ledig och har telefonen till hands! Det är inte möjligt att ringa upp specialisten. Våra erfarna specialister behandlar många olika besvär och symtom via distansmottagningen.

Laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar som kunden hänvisas till i samband med distansmottagningen debiteras separat.

Vi rekommenderar att du bokar en tid för distansmottagning via vårt tidsbokningssystem på internet. För distansmottagningar som inte avbokats debiterar vi det pris som anges i prislistan.

Poliklinik- och Kanta-avgifter läggs till i priserna.

PrisSjälvriskandel
Distansmottagning hos allmänläkare på vardagar
Distansmottagning hos allmänläkare, 20 minfrån 73,00€från 65,00€
Distansmottagning hos allmänläkare, 30 minfrån 97,00€från 89,00€
Distansmottagning hos allmänläkare, 45 minfrån 133,00€från 125,00€
Distansmottagning hos allmänläkare, 60 minfrån 178,00€från 170,00€
Distansmottagning hos allmänläkare på lördagar
Distansmottagning hos allmänläkare, 20 minfrån 97,00€från 89,00€
Distansmottagning hos allmänläkare, 30 minfrån 141,00€från 133,00€
Distansmottagning hos allmänläkare på söndagar, söckenhelger och helgdagar
Distansmottagning hos allmänläkare, 20 minfrån 107,00€från 99,00€
Distansmottagning hos allmänläkare, 30 minfrån 161,00€från 153,00€
Distansmottagning hos specialistläkare på vardagar
Distansmottagning hos specialistläkare, 20 minfrån 120,00€från 112,00€
Distansmottagning hos specialistläkare, 30 minfrån 138,00€från 130,00€
Distansmottagning hos specialistläkare, 45 minfrån 179,00€från 171,00€
Distansmottagning hos specialistläkare, 60 minfrån 233,00€från 225,00€
Distansmottagning hos specialistläkare på lördagar
Distansmottagning hos specialistläkare, 20 minfrån 130,00€från 122,00€
Distansmottagning hos specialistläkare, 30 minfrån 146,00€från 138,00€
Distansmottagning hos specialistläkare på söndagar, söckenhelger och helgdagar
Distansmottagning hos specialistläkare, 20 minfrån 140,00€från 132,00€
Distansmottagning hos specialistläkare, 30 minfrån 178,00€från 170,00€