Distansmottagningar

Med hjälp av distansmottagningen får du på ett enkelt sätt kontakt med en specialist vid Aava, oberoende av tid och plats. Du sparar tid och möda när du snabbt får den hjälp du behöver.

Hur fungerar distansmottagningen?

En distansmottagning sker som en telefonmottagning. En specialist vid Aava ringer dig i början av den reserverade tiden från nummer 010 380 3800. Se till att du då är ledig och har telefonen till hands! Det är inte möjligt att ringa upp specialisten. Om du inte svarar, är vi tvungna att skicka en faktura för oanvänd mottagningstid till dig.

Kan mitt ärende skötas via distansmottagningen?

Våra erfarna specialister behandlar många olika besvär och symtom via distansmottagningen. Distansmottagningen lämpar sig även utmärkt för kontroller och uppföljning av vården då man har kommit överens om detta med specialisten på förhand. Distansmottagningen ersätter nödvändigtvis inte ett första besök på en traditionell mottagning.

Fördelar med distansmottagning

 • Kartläggning och behandling av sjukdomar samt rådgivning per telefon.
 • Recept och förnyande av dem från fall till fall.
 • Remisser till undersökningar utifrån läkarens bedömning.

De närmare servicebeskrivningar enligt specialområde.

Specialområden inom distansmottagning

 • Distansmottagning hos en livsstilskoordinator
 • Distansmottagning hos en endokrinolog
 • Distansmottagning hos en fysioterapeut
 • Distansmottagning hos en gastroenterolog
 • Distansmottagning hos en gynekolog
 • Distansmottagning hos en lungläkare
 • Distansmottagning hos en reseläkare
 • Distansmottagning hos en reseskötare
 • Distansmottagning hos en neurolog
 • Distansmottagning hos en ortoped
 • Distansmottagning hos en ögonläkare
 • Distansmottagning hos en läkare i inre medicin
 • Distansmottagning hos en allmänläkare

När är distansmottagning inte lämplig?

De första besöken vid till exempel behandling av kroniska sjukdomar. Om det inte är möjligt att sköta ditt ärende till slut via distansmottagning, hänvisar specialisten dig till en traditionell mottagning hos Aava. Då uppbärs en avgift enligt prislistan för distansmottagningen.

I akuta nödsituationer, vid andnöd, bröstsmärta samt infektioner med kraftiga symtom eller smärttillstånd. Kontakta en traditionell mottagning eller jourenheten i ditt eget område (112).

Ordination och förnyande av läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. På distansmottagningen ordineras inte sömnmedel, starka värkmediciner eller lugnande läkemedel.

Remisser till den offentliga sjukvården. Remisser till den offentliga sjukvården skrivs i regel inte ut enbart utifrån en distansmottagning.

Kontrollera följande saker före distansmottagningen

 • Är ditt telefonnummer aktuellt? Uppdatera ditt telefonnummer i tjänsten Min hälsa eller ring Aavas kundtjänst 010 380 3838. Observera att numret som du anger när du beställer tid inte uppdateras i vårt system eller förmedlas till specialisten även om du får ett bekräftelsemeddelande.
 • Har du godkänt att patientuppgifter överlämnas? Ge ditt samtycke på Mina Kanta-sidorna. När dina hälsouppgifter följer med dig förbättras vårdens kontinuitet och planmässighet.
 • Har du nyligen behandlats eller undersökts någon annanstans? Ta fram dina patientjournaler och undersökningsresultat från andra läkarcentraler. Uppgifter om besök på Aava finns i vårt patientdatasystem.
 • Är Du arbetshälsovårdskund? Vänligen kontrollera före tidsbeställningen tillåter företagets arbetshälsovårdskontrakt distansmottagning.
 • Har du en hälsoförsäkring? Kontrollera om din försäkring ersätter distansmottagning.
 • Använder du läkemedel? Ta fram uppgifterna om de läkemedel som du använder, inklusive styrkor och doseringar.

Tidsbeställning

Beställ tid hos distansmottagning via vår tidsbeställning på nätet. Om du beställer tid på nätet, välj distansmottagning som verksamhetsställe och det specialområde du önskar.

Om du inte tidigare har besökt Aava: Beställ tid på nätet så att vi kan styrka din identitet med hjälp av bankkoder.

Barn: Tidsbeställningen görs med barnets egna uppgifter. Det första besöket kräver identifiering med bankkoder. Om barnet inte tidigare har besökt Aava eller om han/hon inte har egna bankkoder kan man inte göra en tidsbeställning hos distansmottagningen. Tidsbeställningen kan inte göras med föräldrarnas bankkoder, eftersom det inte är möjligt att producera recept eller andra handlingar med felaktiga uppgifter. Kanske du kan få hjälp via Barnläkarcentralen Pikkujättis tjänst PikkuTsätti?

Betalningsalternativ

Aavas distansmottagningar betalas med betalkort på nätet. Priset för distansmottagningen bestäms bland annat enligt specialitet och mottagningstidens längd. Det slutliga priset debiteras efter distansmottagningen. FPA-ersättningen har beaktats i det slutliga priset.