Registerbeskrivningar och användningsvillkor

Läkarcentralen Aavas registerbeskrivning

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar definierar hur och vilka uppgifter inom hälsovården bör sparas för att ordna och förverkliga patientens vård. Dessa uppgifter bildar ett personregister.

Enligt dataskyddslagstiftningen bör personen informeras om man antecknar uppgifter i ett personregister. Dessutom bör man berätta för den registrerade avsikten med behandlingen av personuppgifterna, vart uppgifter vanligen överlämnas samt den registrerades rättigheter.

Läkarcentralens Aavas patientregister är:

  1. Läkarcentralen Aava Oy:s, dess dotterbolags och självständiga yrkesutövares patientregister som upprätthålls centralt (patientregister för privata kunder), och
  2. Läkarcentralen Aava Oy:s och dess dotterbolags arbetsgivarspecifika patientregister som upprätthålls centralt inom arbetshälsovården.

Beskrivningar

Vi har uppdaterat våra registerbeskrivningar och översättningsarbetet pågår. De finskspråkiga registerbeskrivningarna finns https://www.aava.fi/asiakkaana/tietosuojaselosteet-ja-kayttoehdot/.  För mer information, kontakta dpo@aava.fi.