Tietosuojaselosteet ja käyttöehdot

Lääkärikeskus Aavan tietosuojaselosteet ja käyttöehdot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista on määritelty miten ja mitä tietoja terveydenhuollossa tulee tallentaa potilaan hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Näistä tiedoista muodostuu henkilörekisteri.

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Lääkärikeskus Aavan potilasrekisterit ovat:

  1. keskitetysti ylläpidetty Lääkärikeskus Aava Oy:n ja sen tytäryhtiöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien potilasrekisteri (yksityisasiakkaiden potilasrekisteri) ja
  2. työnantajakohtaiset, keskitetysti ylläpidetyt Lääkärikeskus Aava Oy:n ja sen tytäryhtiöiden työterveyshuollon potilasrekisterit.

Tietosuojaselosteet