Omavalvonta

Terveydenhuollon palvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.

Omavalvonnalla varmistetaan Lääkärikeskus Aavassa, että palvelu on asiakkaalle ja potilaalle laadukasta ja turvallista. Samalla taataan, että toimintaa toteutetaan lainmukaisesti ja sopimuksia noudattaen.

Omavalvonnan lainsäädännöllinen perusta pohjautuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023). Lisäksi terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista säätelee muu yleis- ja erityislainsäädäntö. Yksityisen palveluntuottajan ja hyvinvointialueen tulee laatia omavalvontaohjelma vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista.

Aavan ja Pikkujätin omavalvontaohjelma on luettavissa verkossa.