Anna Ahto työterveyspsykologi

Anna Ahto

Företagspsykolog

Boka tid

Jag är utbildad ekonom-psykolog och jobbar inom såväl företagshälsovård som idrott. Jag jobbar med individer och grupper, och trivs i mina olika roller som fasilitator, bollplank och utbildare.

Ämnen som jag gärna pratar om är t.ex.:

  • psykologisk flexibilitet
  • psykologisk trygghet
  • samt sambandet mellan välmående och prestation