Eero Lahtinen

Specialistläkare inom allmän medicin, Psykoterapeut

Boka tid

Jag är doktor i medicin, specialist i allmänmedicin och psykoterapeut (Valvira).

ag har arbetat som allmän- och sjukhusläkare, psykoterapeut och, senast, i expertfunktioner utomlands. Mentala hälsan är en väsentlig del av min aktivitet som allmänläkare. Mitt forskningsarbete har focuserat på hälsokontroller och hälsofrämjande och identifiering och behandling av, till exempel, riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, såsom blodtrycks- och lipidmetabolismstörningar, ingår i mina specialkunskaper. Körkortsintyg är en del av servicen.

HCL-recept skrivs vid behov endast till egna patienter.

Anvisningar för bokning

HCL-recept skrivs vid behov endast till egna patienter.