Hnerik Bygglin silmälääkäri

Henrik Bygglin

Specialistläkare inom ögonsjukdomar

Boka tid

Välkommen på min mottagning. Undersöker och behandlar gärna alla slags ögonbesvär. Specialintresse för näthinnesjukdomar så som åldersreaterad makuladegeneration, pucker och näthinneavlossning.