IM

Ida Manninen

Allmänläkare

Boka tid

Till min mottagning är du välkommen på grund av långvariga eller akuta symtom. Jag arbetar patientcentrerat, och hoppas att som min patient blir du sedd och hörd som en person och inte endast som ett symtombild. Jag har arbetserfarenhet från akutmottagningar samt hälsocentralen med varierande sjukdomar och symtom.

Du kan boka tid till mig exempelvis för:

  • vård och uppföljning av långtidssjukdomar (diabetes, astma, hypertoni mm),
  • infektioner
  • symtom från rörelseapparaten
  • diffusa symtom som trötthet, huvudvärk, hormonella besvär, magbesvär,
  • vård och uppföljning av milda-måttliga psykiska sjukdomar och besvär
  • suturering av sår (jag gör inte andra ingrepp)