LL

Liisa Lahdelma

MD, Specialistläkare inom psykiatri

Boka tid

Jag har lång erfarenhet som privat psykiater sedan 1995. Mina speciella kompetensområden är depression och ångestsyndrom. Jag har en medicinsk examen från universitetet i Bonn i Tyskland. Jag har disputerad vid Helsingfors universitet 2009 och publicerat i flera internationella medicinska tidskrifter. Jag har även arbetat som lärare vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.