Markus Sundqvist

Boka tid

Välkommen till min mottagning!

Jag arbetar som företags- och allmänläkare vid Aava Kampen. Till mitt kompetensområde hör bland annat akuta problem (t.ex. infektioner), kroniska sjukdomar (i synnerhet folksjukdomar såsom typ 2 diabetes och högt blodtryck) samt olika slags besvär i stöd- och rörelseorganen.

Jag har även långvarig erfarenhet av patienter med missbrukar- och psykiatriska problem. Gör vid behov bedömning av körhälsan hos personer med beroendeproblem.

Jag gör även bedömningar av över 70-åringars körhälsa.