Markus Wikstén neurologi

Markus Wikstén

Specialistläkare inom neurologi

Boka tid

Som neurolog är Jag utbildad för att diagnostisera, behandla och hantera patienter med neurologiska sjukdomar. Neurologiska sjukdomar är sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg), perifera nervsystemet eller autonoma nervsystemet. Exempel på åkommor då man kan kontakta neurolog:

•Minnesjukdomar, t.ex. Alzheimers sjukdom •Rörelsehinder, t.ex. Parkinsons sjukdom •Huvudvärksjukdomar, t.ex. migrän och Horton •Epilepsi •Cerebrovaskulära sjukdomar, t.ex. stroke eller hjärnblödning