Matti Karvonen neurologi

Matti Karvonen

Specialistläkare inom neurologi

Boka tid

Jag är specialist i neurologi. Jag är intresserad av alla neurologiska sjukdomar, och i synnerhet Alzheimers sjukdom (och minnesstörningar i allmänhet), MS, Parkinsons sjukdom och migrän (huvudvärk).

Jag är också intresserad av symtomen yrsel, skakning, domningar och muskelryckningar, och speciellt neurologiska symtom hos idrottare, samt deras utredning och behandling.