SS

Stephan Salenius

Specialistläkare inom psykiatri, psykoterapeut

Boka tid

Mitt modersmål är svenska och jag sköter bland annat depressioner, ångest, psykotiska symtom och olika slags livskriser. Jag gör även utvärderingar gällande psykoterapibehov och skriver vid behov utlåtanden t.ex. för folkpensionsanstalten. Jag har erfarenhet av både vuxen- och ungdomspsykiatri och jag är förutom psykiater även psykoterapeut (kognitiv-analytisk psykoterapi).