Occupational Health Care Practise

Työelämän terveystekijä

Työterveyslääkäri on terveen työelämän asiantuntija. Työterveyslääkäri tukee yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa työntekijän ja koko työyhteisön terveyttä ja työkykyä. Tuloksena ovat hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät, vähentyneet sairauspoissaolot ja paremmat edellytykset tehdä tuloksellista työtä.

Työterveyshuollon pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä. Se tarkoittaa, että terveysriskejä ennakoidaan ja niihin reagoidaan ajoissa.

Potilastyötä moniammatillisessa tiimissä

Työterveyslääkäri tekee terveystarkastuksia asiakasorganisaation työntekijöille. Lisäksi hän työskentelee sellaisten potilaiden kanssa, joilla on erityisiä työkykyyn liittyviä ongelmia tai työstä johtuvia sairauksia. Työterveyslääkäri ottaa myös työhönsijoitustarkastuksissa kantaa henkilön sopivuuteen työhön.

Iso osa työterveyslääkärin työstä on potilastyötä lääkärin vastaanotolla. Hän hoitaa työntekijöitä osana moniammatillista tiimiä työterveyshoitajan, työterveyspsykologin ja työfysioterapeutin kanssa.

Työterveyslääkäri tuntee työpaikkojen terveysriskit

Työterveyslääkäri tai hänen aisaparinaan työskentelevä työterveyshoitaja vierailee asiakasorganisaatioissa ja tutustuu niiden työhön ja työolosuhteisiin. Työpaikkaselvityksen perusteella kirjoitetaan kattava raportti työpaikan terveysriskeistä ja kehittämisehdotuksista.

Työntekijät voivat altistua työpaikalla fyysisille rasitteille, kuten melulle tai pölylle, mutta yhä useammin työn kuormitustekijät ovat henkisiä. Tällaisissa työn sisältöön liittyvissä rasitteissa esimiestyö on ratkaisevassa roolissa. Sen vuoksi työterveyslääkäri käsittelee asiakasorganisaation kanssa paljon myös hyvään johtajuuteen liittyviä teemoja.

Kun sairastut äkillisesti

Kun sairastut, voit varata ajan yrityksesi työterveyslääkärille tai yleislääkärille. Työterveyslääkäri keskittyy työssään ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työterveystoimintaan, joten aikoja ei välttämättä ole tarjolla yhtä nopeasti.

Jokaisella yrityksellä on nimetty yleislääkäri, joka yhteistyössä työterveyslääkärin kanssa hoitaa työntekijöiden akuutteja vaivoja. Aavassa voit varata ajan kelle tahansa yleislääkärille, mutta hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi suosittelemme ajan varaamista yrityksesi nimeämälle yleislääkärille. Varmista käytäntö työnantajaltasi, kun varaat aikaa.

Jatkuva työpahoinvointi voi näkyä työntekijöiden sairasteluna ja työuupumuksena. Jos yleislääkäri arvioi, että kyseessä ei ole yksittäinen vaiva vaan merkki isommasta ongelmasta, yleislääkäri ohjaa potilaan yrityksen työterveyslääkärin vastaanotolle, missä asiaan voidaan puuttua paremmin.

Kun työkykysi huolestuttaa

Koetko työssäsi jatkuvaa stressiä? Etkö ehdi palautua iltojen ja viikonloppujen aikana? Etkö innostu työstäsi entiseen tapaan? Jos huomaat jaksamisessasi hälytysmerkkejä, kannattaa kääntyä työterveyslääkärin puoleen.

Kuntoutus ja työkyvyn ylläpitäminen ovat työterveyslääkärin erikoisosaamista. Tarkan työpaikkatuntemuksen ansiosta työterveyslääkäri voi arvioida, miten työkykyä voidaan tukea ja sairaslomia ehkäistä työtä muokkkaamalla. Sairasloman pitkittyessä työterveyslääkäri suunnittelee potilaan kanssa, miten paluu töihin voisi olla mahdollista.

Ajanvaraus

Varaa aika yrityksesi työterveyslääkärille nettiajanvarauksen kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme 010 380 3838. Akuuteissa vaivoissa sinua hoitavat myös yleislääkärimme.

Specialists

Show Aava specialists who offer this service.

Ask for Details

In urgent queries, please contact us by phone.

Preferred method of contact