Guo Johannes

Guo Johannes

Specialist inom företaghälsovården
Specialområde
Företagshälsovård/läkare
Specialkompetenser
Vakuutuslääketiede
Akupunktio
Modersmål
Kinenska
Språkkunskap
Finska
Engelska

Verksamhetsställen

Avhandling och publikationer

Julkaisuni:

I. Suhonen J, Ahola T, Guo H, Haapalinna A, Heinonen E, Hervonen A (1993): L-deprenyl (Eldepryl) treatment may improve the viability of grafted young and aged sympathetic ganglion cells. Lääketiede 94 Medicin, Helsinki, Finland

II. Guo Hang (1997): Total Antioxidant Capacities of Different Tea Leaves and their Effects on TRAP Values in Human Plasma – An in vitro and in vivo Study. Research Work for the Degree of Licentiate of Medical Science, University of Tampere, Finland

III. Guo J, Kauppinen T, Kyyrönen P, Lindbohm M-L, Heikkilä P and Pukkala E (2004): Occupational Exposure to Diesel and Gasoline Engine Exhausts and Risk of Lung Cancer among Finnish Workers. American Journal of Industrial Medicine 45(6):483-490.

IV. Guo J, Kauppinen T, Kyyrönen P, Heikkilä P, Lindbohm M-L and Pukkala E (2004): Risk of Esophageal, Ovarian, Testicular, Kidney and Bladder Cancers and Leukemia among Finnish Workers Exposed to Diesel or Gasoline Engine Exhaust.
International Journal of Cancer 111(2):286-292.

V. Pukkala E, Guo J, Kauppinen T, Kyyrönen P, Lindbohm M-L, Sallmén M (2005): National Job-Exposure Matrix in Analyses of Census-Based Estimates of Occupational Cancer Risk. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 31(2):97-107.

VI. Guo J, Pukkala E, Kyyrönen P, Lindbohm M-L, Heikkilä P and Kauppinen T (2005): Testicular Cancer, Occupation and Exposure to Chemical Agents among Finnish Men in 1971-95. Cancer Causes and Control 16(2):97-103.

Oral presentations in international scientific conferences:
•Nordiska arbetsmiljömötet, 25.–27.08.2003, Savonlinna, Finland
•Nordic Cancer Association 2003 Symposium, Iceland

Merkittävimmät apurahat:
•Työsuojelurahasto 5000€, v. 2002
•Suomen Lääketieteen Säätiö 4000€, v. 2004

Utbildning

Lääketieteen lisensiaatti (1998), Lääketieteen tohtori(2005), työterveyshuollon erikoislääkäri (2004), vakuutuslääketieteen erityispätevyys.