Helena Rossi

Specialistläkare inom företagshälsovården

Boka tid

Välkommen på min mottagning

Jag har 20 års arbetserfarenhet inom företagshälsovården. Mitt sätt att jobba utgår ifrån patientens och klientens behov och sökandet av lösningar sker i gott samarbete.

Forutom min egen specialitet har jag speciellt intresse för och erfarenhet av diagnostik och behandling av muskuloskeletalabesvär, flygmedicin, hälsoeffekter till följd av hjärn- och skiftesarbete samt sömnbesvär och återhämtning.