MH

Mikaela Höglund

Ortoptist, optometrist

Boka tid

En ortoptist gör noggranna undersökningar för skelnings kirurger och andra ögonläkare. För mig är det särskilt viktigt att göra ett fungerande glasögonrecept till alla patienter. Detta kräver äkta intresse för patienten och hans / hennes syn. Skelning kan orsaka en mängd problem, som t ex dubbelsyn, skuggor, läsproblem och problem med progressiva glas. Hjälpen kan vara t ex prisma glasögon, ögon övningar eller kirurgi.