Ville Holmberg infektionsläkare

Ville Holmberg

Specialistläkare inom inre medicin och infektionssjukdomar

Boka tid

Jag undersöker och vårdar olika infektionssjukdomar och inremedicinska tillstånd. Jag är inriktad på infektioner relaterade till resor, tropiska sjukdomar, parasitsjukdomar och vaccinationer.

  • Vaccinationer för resenärer samt profylax mot malaria
  • Infektionssymtom efter resor
  • Utredning av långvarig feber eller återkommande infektioner
  • Utredning av misstänkt immunbristsjukdom
  • Diagnostik och behandling av parasitsjukdomar
  • Behandling av tarminfektioner och hudinfektioner
  • Borrelios
  • Läkarintyg, till exempel för utbytesstudier

Anvisningar för bokning

Jag tar emot resenärer av alla åldrar, före och efter resan. Mina mottagningar kan även ske på distans. Tidsbokning för distanskonsultation kan göras via kundtjänsten på telefonnummer 0103803838.