Ville Holmberg infektionsläkare

Ville Holmberg

Specialistläkare inom inre medicin och infektionssjukdomar

Boka tid

Jag är infektionsläkare, inriktad på diagnostik och vård av tropiska sjukdomar, förebyggande och vård av resenärers infektioner samt invandrares infektioner.