Coronavirustestning

Läkarcentralen Aava utför provtagningar för coronaviruset (covid-19 PCR) på flera verksamhetsorter. Testet visar om personen har en pågående coronavirusinfektion. För coronavirustestet krävs en remiss av en läkare eller en sjukskötare.

Testresultatet är i regel klart inom 10–12 timmar, beroende på var testet tas. Ett coronatest hos Aava kostar 89 euro efter FPA-ersättningen för privatkunder.*

Vem testas för coronaviruset?

Behovet av ett coronavirustest bedöms i första hand på distansmottagning hos läkare. De vanligaste symtomen på en coronavirusinfektion är hosta, snuva, feber, muskelvärk, trötthet, illamående, huvudvärk samt försämrat smak- och luktsinne. 

Börja med att boka en tid till din företagsläkare eller till Aavas allmänläkare, om du misstänker att du har smittats av coronaviruset.  

Boka tid till distansmottagning hos allmänläkare

Coronaintyg över negativt resultat till exempel inför en resa

Även symtomfria kan få en remiss till ett coronavirustest, till exempel för att få ett intyg inför en flygresa eller om arbetsplatsen kräver det. I dessa fall ges ingen ersättning från FPA för coronavirustestet.

Kom ihåg att alltid kontrollera på förhand vilka intyg ditt flygbolag kräver av dig.

Du får intyget av samma läkare som har skrivit remissen. Kom ihåg att nämna på förhand att du behöver ett intyg.

Om du är symtomfri, kan du även boka tid hos en sjukskötare för att få intyget. Du får i så fall en remiss per telefon och kan hämta ut intyget från någon av Aavas mottagningar när testresultatet är klart – läs mer.

Hur bokar jag tid till provtagning för coronaviruset?

Efter att läkaren har intervjuat patienten och konstaterat att det finns ett behov av testning, skriver läkaren en elektronisk remiss till provtagning. Samtidigt kommer man även överens om på vilket sätt testresultatet kommer att delges patienten.

Från och med den 14 december 2020 kan du även boka tid för ett coronavirustest via nätet, på det verksamhetsställe som passar dig bäst. För tidsbokningen på nätet krävs stark identifiering, dvs. nätbankskoder eller mobil-ID. Om du varken har bankkoder eller en mobil id, kan du boka tid via vår kundtjänst, tfn 010 380 3838.

Patienten ska stanna hemma i förhållanden som motsvarar karantän i väntan på både provtagningstiden och testresultaten.

Boka tid till coronatest

Var görs coronavirusprovtagningar?

Aava utför coronatest på följande mottagningar:

Obs. Efter att en provtagningstid har överenskommits skickas ingående ankomstanvisningar till den som ska testas.

Förberedelser inför och ankomst till coronavirustestning

När kunden har bokat en tid för provtagning, skickar vi förberedelse- och ankomstanvisningar per textmeddelande (sms).

De allmänna ankomstanvisningarna samt adresserna och vägbeskrivningarna till testställena hittar du här.

Kom punktligt till testet, så att det inte blir kö på teststället. Kom ihåg att ta med ett identitetsbevis när du kommer till provtagningen.

Coronavirusprovet tas med en provtagningspinne från nässvalgrummet, dvs. från näsborren. Själva provtagningen kan kännas obehaglig, men den är snabbt över. 

Resultaten av coronavirustestet

Resultatet av ett coronatest är i regel klart inom 10–12 timmar efter provtagningen, senast efter cirka ett dygn. Under denna tid ska den som låtit testa sig vara hemma i förhållanden som motsvarar karantän.

Resultatet av coronatestet (PCR) meddelas per textmeddelande (sms), om du uppgav ditt mobiltelefonnummer i samband med tidsbokningen och om du har gett ditt samtycke i Mina hälsouppgifter-tjänsten till att vårdanvisningar och undersökningsresultat får skickas till dig.

I annat fall kan du logga in i Mina hälsouppgifter på Aavas webbplats och kontrollera resultatet. Om ditt nummer även används som kontaktuppgift för dina familjemedlemmar, observera att alla resultat för personer som testats skickas per textmeddelande till samma telefonnummer. De personliga resultaten kan du kontrollera i Aavas och Pikkujättis ärendehanteringstjänster. Vi rekommenderar att du kontrollerar resultaten i tjänsten alltid om du har gjort ett snabbtest för påvisning av antigen eller om du inte har fått ett textmeddelande inom 10–12 minuter efter provtagningen.

Om testresultatet är positivt, kontaktar Aavas specialist dig i första hand per telefon och ger dig instruktioner och anvisningar för egenvård. Vår personal kontaktar dig även per telefon för att ta reda på bakgrundsinformation med anknytning till smittkedjan och vidarebefordrar dina uppgifter till den som ansvarar för smittsamma sjukdomar i din hemkommun. Kort efter samtalet kommer du att bli kontaktad av infektionsläkaren i din hemkommun som fattar ett officiellt beslut om isolering och ger närmare information om eventuell eftervård.

Om testresultatet är negativt, men du känner att du behöver anvisningar för egenvård eller en plan för eftervård, ska du komma överens om hur din behandlande läkare kan kontakta dig.

Resultaten för kunder under 12 år meddelas till en förälder per textmeddelande (sms) och resultatet kan även kontrolleras i Pikkujättis Pikkutiedot-tjänst. I Pikkutiedot kan vårdnadshavaren logga in med sina bankkoder och sköta ärenden för barnet. När det gäller barn och unga mellan 12 och 17 år meddelar vi resultatet per telefon. 

Coronatestets pris och betalning

* Ett coronavirustest hos Aava kostar 89 euro efter FPA-ersättningen för privatkunder (rmp 189 euro).

Ersättning från FPA (100 euro, fr.o.m. 1.1.2021) fås för test som gjorts med remiss av läkare. FPA-ersättning fås inte, om testet görs på en symtomfri patient för ett reseintyg eller liknande. 

Observera att distansmottagningen eller telefontiden under vilken läkaren talar om resultatet och gör en bedömning samt planen för eftervård faktureras separat. Vi skickar en faktura till personen som testats efter provtagningen.

Prislista

COVID-19 koronavirustauti, nukleiinihappo (kval) (PCR-testi)

Koronavirustestauksen hinta Aavassa on yksityisasiakkaalle Kela-korvauksen jälkeen 89 euroa. Kela-korvauksen saa lääkärin lähetteen perusteella tehdystä testeistä. Kela-korvausta ei saa mikäli testi tehdään oireettomalle potilaalle matkustustodistusta tms. varten. 

189.00 €
pelkkä testi
COVID-19-koronavirustauti, antigeeniosoitus

Koronavirustestauksen hinta Aavassa on yksityisasiakkaalle Kela-korvauksen jälkeen 124 euroa. Kela-korvauksen saa lääkärin lähetteen perusteella tehdystä testeistä. Kela-korvausta ei saa mikäli testi tehdään oireettomalle potilaalle matkustustodistusta tms. varten. 

160.00 €
pelkkä testi
COVID-19 nukleiinihappo (PCR) + antigeeninosoitus, yhdistelmätutkimus

Hinta Aavassa on yksityisasiakkaalle Kela-korvauksen jälkeen 131 euroa. Kela-korvauksen saa lääkärin lähetteen perusteella tehdystä testeistä. Kela-korvausta ei saa mikäli testi tehdään oireettomalle potilaalle matkustustodistusta tms. varten. 

267.00 €
pelkkä testi
COVID-19 -koronavirustauti, IgG/IgM-vasta-aineet
92.30 €
pelkkä testi
COVID testit hoitajan lähetteellä:

Sairaanhoitajan vastaanotosta ja koronatodistuksesta lähetämme sinulle laskun kotiin tai sen voi maksaa toimipisteessä todistusta haettaessa.

 

Palvelut eivät ole hoitajan lähetteellä Kela-korvattavia.

 

Otathan huomioon, että laskutamme sairaanhoitajan työn osuuden, vaikka peruisit koronanäytteenottoon tulon määräaikaan mennessä (12 h ennen näytteenottoa). 

Sairaanhoitajan lähete ja todistus PCR tutkimuksella
245.00 €
Sairaanhoitajan lähete ja todistus PCR + vasta-ainetutkimuksella
337.30 €
Sairaanhoitajan lähete ja todistus PCR+antigeenitutkimuksella
323.00 €
Sairaanhoitajan lähete ja todistus antigeenitutkimuksella
139.00 €
Sairaanhoitajan kirjoittama todistus lääkärin määräämästä covid testistä, kun tulos on ollut negatiivinen
32.00 €

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt:

Koronavirustestauksen positiivisen tuloksen jälkeen kerättävät tartuntaketjutiedot

Kyselylomake (pdf): Koronapositiivisen potilaan tartuntojen jäljitys

Koronaviruksen vasta-ainetestaus Aavassa 11.5.2020 alkaen