Antigentest för coronavirus, snabbtest

Läkarcentralen Aava utför snabb-antigentestning för coronavirus (ArcDian mariPOC® COVID-19) vid flera verksamhetsställen. Man kan göra testet som en enskild undersökning eller som en del av ett paket, varvid man utöver snabb-antigentest tar ett PCR-test. Testet visar om personen har en pågående coronavirusinfektion.

Antigentest för coronavirus för symtomfria

Behöver du ett coronatest, till exempel för att resa eller för ett evenemang? Boka tid för ett coronatest via vår tidsbokning online. Du behöver ingen remiss. Observera att en person utan symtom inte får FPA-ersättning för testet.

Coronaintyg över negativt resultat

När det negativa coronatestet är klart får du ett sms med en länk för att ladda ner intyget. Alternativt kan intyget laddas ner eller skrivas ut från Oma Aava. Intyget är gratis och på engelska.

Det elektroniska intyget över coronatest innehåller:

 • kundens namn och födelsedatum
 • en kort beskrivning av testet och provtagningsmetoden
 • testresultatet och information om platsen där provet togs
 • ansvarspersonens namn
 • information om platsen där testet utfördes och
 • passnumret om kunden så önskar (kunden lägger själv till passnumret på intyget).

Om du inte har tillgång till Oma Aava eller om du inte vill eller kan ladda ner intyget själv kan du be om ett intyg när du besöker verksamhetsstället.

Vänligen notera att det finns ingen qr-kod i Aavas certifikat.

Observera att det är kundens ansvar att se till att intyget innehåller all nödvändig information. Om de automatiskt ifyllda uppgifterna på intyget inte är tillräckliga för dina behov, vänligen kontakta verksamhetsstället för att få rätt intyg. Om du till exempel avser att flyga ska du komma ihåg att alltid själv kontrollera på förhand vilka intyg ditt flygbolag kräver. Läs mer: Coronatestning av flygresenärer

Antigentest för coronavirus för personer med symtom eller exponerade

De vanligaste symtomen på en coronavirusinfektion är hosta, snuva, feber, muskelvärk, trötthet, illamående, huvudvärk samt försämrat smak- och luktsinne. Om du misstänker coronavirussmitta görs bedömningen av behovet av testning i första hand på en distansmottagning hos Aavas allmänläkare eller din företagsläkare. Efter att läkaren har intervjuat patienten och konstaterat att det finns ett behov av testning, skriver läkaren en elektronisk remiss till provtagning på en plats som passar dig. Du kan sedan enkelt boka en tid för ett coronavirustest via vår tidsbokning online.

Patienten ska stanna hemma i förhållanden som motsvarar karantän i väntan på både provtagningstiden och testresultaten.

Tidsbokning per telefon

Du kan behändigt boka tid till ett coronavirustest online, på det verksamhetsställe som passar dig bäst. För tidsbokningen online krävs stark identifiering, dvs. nätbankskoder eller mobil-ID. Om du varken har bankkoder eller mobil-ID, kan du boka tid via vår kundtjänst, tfn 010 380 3838.

Var utförs antigentester?

 • Aava Träskända
 • Aava Kampen, Helsingfors
 • Aava Hagalund, Esbo
 • Aava Hyvinge
 • Aava Kervo
 • Aava Ratina, Tammerfors
 • Aava Åbo Hansa
 • Aava Aviapolis, Vanda

PCR-test eller antigentest?

Antigentest lämpar sig som test då det är mindre än en vecka sedan symtomen och uppkomsten av symtomen. Testet är tillförlitligt under de första dagarna med symtom. Det är inte lika känsligt som PCR-test, men fördelen är att resultatet fås snabbt. Resultatet kan som snabbast fås inom en halv timme.

Den läkare som skriver remissen avgör vilket test som lämpar sig bäst för situationen. Du behöver inte själv känna till vilket test du ska begära.

Om du kommer till testet som symtomfri ska du på förhand ta reda på om du behöver ett PCR-test, ett antigentest eller båda.

Förberedelser inför och ankomst till ett antigentest

När kunden har bokat en tid för provtagning, skickar vi förberedelse- och ankomstanvisningar per textmeddelande (sms) och e-post.

Allmänna ankomstanvisningar samt adresser och vägbeskrivningar till testställena hittar du här (på engelska).

Kom punktligt till testet, så att det inte blir kö på teststället. Kom ihåg att ta med ett identitetsbevis när du kommer till provtagningen.

Antigentest tas på samma sätt som prov för coronavirustest (PCR), dvs. med en provtagningspinne från nässvalget. Själva provtagningen kan kännas obehaglig, men den är snabbt över.

Resultatet av snabb-antigentest för coronavirus

Resultatet av antigentestet kan som snabbast bli färdigt inom en halv timme. Du kan kontrollera det färdiga i Oma Aava.

Om ditt testresultat är positivt, kontaktar Aavas läkare dig på överenskommet sätt och ger dig anvisningar om bland annat egenvård. Om du vill att sjukdomen ska framgå av ett officiellt coronaintyg eller om du behöver ett beslut om isolering för att kunna ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom, måste du även göra ett PCR-test.

Om ditt testresultat är negativt, men du känner att du behöver anvisningar för egenvård eller en plan för eftervård, ska du komma överens om hur din behandlande läkare kan kontakta dig.

När det negativa coronatestet är klart får du också ett sms med en länk för att ladda ner intyget.

Antigentestets pris och betalning

 • Ett coronatest (antigen) hos Aava kostar 124 euro efter FPA-ersättningen för privatkunder (rmp 160 euro). FPA-ersättningen (36 euro) fås endast för ett test som gjorts utifrån en läkarremiss.
 • Priset för ett coronatest som symtomfri med ett elektroniskt intyg över coronatest är 139 euro. Testet berättigar inte till FPA-ersättning. Om du behöver ett intyg över coronatest på papper är priset 23 euro.
 • Priset för en paketundersökning (PCR-test +antigentest) med elektroniskt intyg över coronatest eller i pappersformat är 328 euro, varav FPA-ersättningen är 136 euro. FPA-ersättningen fås endast för ett test som gjorts utifrån en läkarremiss.

Observera att distansmottagningen eller telefontiden under vilken läkaren berättar om resultatet och gör en bedömning samt plan för eftervård faktureras separat. Vi skickar en faktura till personen som testats efter provtagningen.

FacebookTwitterLinkedIn