Coronavaccin

I februari 2023 börjar Aava erbjuda boosterdoser för coronavaccinet till företagshälsovårdskunder i Helsingfors huvudstadsregion samt i Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

Vem får coronavaccin och när?

Institutet för hälsa och välfärd (THL) fastställer vaccinationsordningen i Finland och ansvarar för vaccinationsriktlinjer och delningen av vacciner till sjukvårdsdistrikten och vidare till kommunerna. På THL:s webbplats finns information om vacciner, vaccinering och vaccinationsordning och om hur coronavaccinationerna framskrider i olika kommuner.

THL rekommendationer för vaccinationsintervall

Den andra dosen

Den andra dosen 6–12 veckor efter den första.

Om du har haft en coronainfektion efter det första vaccinet kan det andra vaccinet ges 3 till 6 månader senare. I speciella fall kan dock en andra dos ges mellan 6 och 12 veckor (till exempel vid resa).

Den tredje dosen

18–59-åringar, som inte tillhör riskgrupper

Den tredje dosen fyra månader efter den andra dosen.

60 år och äldre

Den tredje dosen tre månader efter den andra dosen.

Vänligen observera att om du har haft en coronainfektion efter det andra vaccinet behöver du inte en tredje dos. Undantaget är personer med immunbrist, för vilka en tredje dos av vaccinet också rekommenderas.

Den fjärde dosen

THL rekommenderar en fjärde dos av koronavaccin för följande grupper:

  • Personer i åldern 12 år och äldre som har svårt nedsatt immunförsvar
  • Personer i åldern 80 år och äldre
  • Personer som bor på äldreboenden
  • Äldre personer i hemvård eller familjevård och andra äldre personer med motsvarande nedsatt hälsa och funktionsförmåga som inte kan klara sig själva i hemmet
  • Personer i de medicinska riskgrupperna 1 och 2 i åldern 70-79 år.

Vaccinet kan administreras till en person i målgrupperna för den fjärde dosen tre månader efter den tredje dosen.

OBS, vaccinationsintervall i olika kommuner kan skilja sig från THL-rekommendationen.

Förberedelser inför och ankomst till coronavaccination

Kom frisk till vaccinationen. Var punktlig för att undvika köer på vaccinationsstället. Kom ihåg att ta med dig identitetsbeviset.

  • Använd ansiktsmask och desinficera händerna vid ankomst och sorti.
  • När du väntar på din tur håll tvåmeters säkerhetsavstånd till de andra kunderna.
  • Vi följer med hur du mår efter vaccinationen och därför ber dig förbereda dig på att vänta i 15 minuter efter att du vaccinerats.
  • Om du behöver ett vaccinationsbevis får du det i huvudsak efter den andra dosen. Läs mer.

När du blivit vaccinerad kom ihåg att fortfarande skydda dig väl. Sköt om god handhygien, tillräckligt säkerhetsavstånd, fortsätt använda ansiktsmask och följ gällande restriktioner för sammankomster.

Coronavaccinationens pris och betalning

Coronavirusvaccinet är avgiftsfritt för alla personer som bor i Finland. Om vaccinationen ges inom Avas företagshälsovård, debiteras vaccinationen av arbetsgivaren.

FacebookTwitterLinkedIn