Företagshälsovård Hyvinge

Vår företagshälsovård i Hyvinge betjänar vid Aava Hyvinge Pipetti.

Företagshälsovård Aava Hyvinge Pipetti

Vid företagshälsovården i Hyvinge har vi mottagning med

  • 3 företagshälsovårdare
  • 3 företagsläkare
  • 1 företagsfysioterapeut
  • 1 företagspsykolog

Företagshälsovårdsteamen vidAava Hyvinge Pipetti är specialutbildade i företagshälsovård och har en lång erfarenhet inom företagshälsovården. Vid företagshälsovården i Hyvinge finns ett laboratorium, röntgen, sjukskötarmottagning, allmän- och specialistläkarmottagning och fysioterapimottagning.

Till specialområdena vid företagshälsovården i Hyvinge hör debriefing, viktkontroll och styrning av levnadsvanor, idrottspsykologi, läkarutbildningsverksamhet, stöd och råd åt arbetsresande, riksomfattande företag, intyg för arbetstagare i strålningsarbete samt utbildning för brand- och räddningsbranschens företagshälsovård.

eAava och distansläkarna betjänar överallt

Företagshälsovården i Hyvinge kompletteras av de elektroniska tjänsterna i eAava. Via vår nya nätbaserade service får du snabbt kontakt med ditt företagshälsovårdsteam och där kan du också enkelt redigera ditt kundförhållande. Läs på vilka sätt eAava kan förbättra företagshälsovården vid ditt företag.

Aavas specialister hjälper dig också via distansmottagningen, om tjänsten hör till företagshälsovårdskontraktet. Flera av Aavas läkare, bland annat allmänläkare, gynekologer och reseläkare har telefonmottagning. Aava Luotsi-tjänsten gör företagshälsovårdens distansmottagning ännu effektivare än tidigare.

Tag kontakt 

Vid Aava företagshälsovård känner vi våra kunder och betjänar dem individuellt. Vill du också lära känna oss? Tag kontakt via e-post myynti@aava.fi eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.