Företagshälsovård Vanda

Vår företagshälsovård i Vanda betjänar vid Aava Vandaporten.

Företagshälsovård Aava Vandaporten

Vid företagshälsovården i Vanda har vi mottagning med

  • 5 företagshälsovårdare
  • 6 företagsläkare
  • 2 företagsfysioterapeuter
  • 2 företagspsykolog

Företagshälsovårdsteamen vidAava Vandaporten är specialutbildade i företagshälsovård och har en lång erfarenhet inom företagshälsovården. Vid företagshälsovården i Vanda finns ett laboratorium, röntgen, sjukskötarmottagning, allmän- och specialistläkarmottagning och fysioterapimottagning.

Till specialområdena vid företagshälsovården i Vanda hör luftfartsbranschen, flygfältets markservice, brand- och räddningsbranschen, transport och logistikbranschen, riksomfattande- och globala företag, ljudtrycksnivåmätningar, debriefing samt vikt- och livsstilsstyrning. Från Aava Vandaporten får du flygmedicinskt intyg och intyg för arbetstagare i strålningsarbete.

eAava och distansläkarna betjänar överallt

Företagshälsovården i Vanda kompletteras av de elektroniska tjänsterna i eAava. Via vår nya nätbaserade service får du snabbt kontakt med ditt företagshälsovårdsteam och där kan du också enkelt redigera ditt kundförhållande. Läs på vilka sätt eAava kan förbättra företagshälsovården vid ditt företag.

Aavas specialister hjälper dig också vid distansmottagningen, om tjänsten hör till företagshälsovårdskontraktet. Flera av Aavas läkare, bland annat allmänläkare, gynekologer och reseläkare har telefonmottagning. Aava Luotsi-tjänsten gör företagshälsovårdens distansmottagning ännu effektivare än tidigare.

Tag kontakt 

Vid Aava företagshälsovård känner vi våra kunder och betjänar dem individuellt. Vill du också lära känna oss? Tag kontakt via e-post myynti@aava.fi eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.