Aava hantering av arbetsförmåga

Kostnaderna för ogjort arbete är enorma. Vad gör chefen när arbetstagaren blir utbränd eller t.o.m. deprimerad? Har arbetsgemenskapen krävande medlemmar som drar ned andras arbetsmotivation? Är tiderna i företaget svåra och har detta en nedslående inverkan på atmosfären?

Eller finns det en positiv drivkraft som föder sig själv och inspirerar alla att göra sitt bästa?

Kostnaderna för ogjort arbete är enorma

Inom företagshälsovården följs sjukfrånvaro upp noga. Orsaken är tydlig: När man är sjuk är det säkert att arbetet blir ogjort. Det är minst lika viktigt med vilken glädje man arbetar när man är på jobbet.

Vi hävdar att sysslolöshet på arbetsplatserna utgör en större del av kostnaderna för ogjort arbete än många vågar tänka. Enligt kalkyler har upp till 30 % av personalen utmaningar när det gäller arbetsförmågan. Dessa utmaningar reflekteras direkt på arbetsgemenskapens verksamhet, interaktionen med kunder samt arbetets kvalitet och mängd.

En bra ledare vet vad som skapar arbetsförmåga

Arbetsförmåga innebär människans förmåga att klara av givna arbetsuppgifter. Att stödja den tillsammans med företaget är företagshälsovårdens viktigaste uppgift.

Det finns 7 saker som påverkar arbetsförmågan:

  1. Privatlivet: Stödjer min livssituation arbetet?

  2. Kompetens: Har jag tillräckliga kunskaper och färdigheter för mina arbetsuppgifter? Upprätthåller jag min kompetens?

  3. Chefsarbete: Ordnar min chef mitt arbete så att jag blir inspirerad och kan utföra mitt arbete bättre?

  4. Arbetsmotivation: Brinner jag för mitt arbete, eller jobbar jag bara för lönens skull?

  5. Arbetsgemenskap: Väntar trevliga arbetskamrater som det är roligt att jobba med på arbetsplatsen? Hur uppträder jag själv på arbetsplatsen?

  6. Arbetsmiljö: Har man skött om till exempel ergonomin, arbetsredskapen och inomhusluftens kvalitet på arbetsplatsen?

  7. Arbetarskydd: Kan jag gå till jobbet utan att vara rädd för psykiska eller fysiska skador?

Chef, var inte ensam

God ledning av arbetsförmågan är det bästa sättet att påverka hur arbete utförs i företaget. Som bäst är arbetet en resurs för den som utför det. Då tär det inte på orken, utan skapar mer energi.

Aava Luotsis tjänster för ledning av arbetsförmågan säkerställer att chefen inte blir ensam med problem gällande arbetsförmåga. Våra erfarna utbildare inom arbetsförmåga ger ditt företag de kunskaper och det stöd som behövs för en mer produktiv arbetsgemenskap.

Vi arrangerar chefsutbildningar, hjälper till att identifiera och tackla utmaningar gällande arbetsförmåga och ger stöd för att utarbeta processer för ledning av arbetsförmågan.

Arbetsförmågan gillar samarbete

Chefen och arbetstagarna vet alltid bäst hur stämningen på arbetsplatsen är. Därför blir resultaten bäst när man stödjer arbetsförmågan i samarbete. I en idealsituation är stödjandet av arbetsförmågan ett gemensamt projekt för kundföretaget och företagshälsovården.

Tag kontakt

Hos Aava företagshälsovård känner vi våra kunder och betjänar dem individuellt. Vill du också lära känna oss? Ta kontakt via e-post myynti@aava.fi eller fyll i vårt kontaktformulär.