Företagshälsovård Kervo

Vår företagshälsovård i Kervo betjänar vid Aava Kervo.

Företagshälsovård Aava Kervo

Vid företagshälsovården i Kervo har vi mottagning med

  • 6 företagshälsovårdare
  • 7 företagsläkare
  • 1 företagsfysioterapeut
  • 1 företagspsykolog

Företagshälsovårdsteamen vidAava Kervo är specialutbildade i företagshälsovård och har en lång erfarenhet inom företagshälsovården. Vid företagshälsovården i Kervo finns ett laboratorium, röntgen, sjukskötarmottagning, allmän- och specialistläkarmottagning och fysioterapimottagning.

Till specialområdena vid företagshälsovården i Kervo hör debriefing, sömngrupper, tillämpad avslappning, resenärernas vaccinationer, stöd och råd åt arbetsresande, arbetshandledning och utbildning för brand- och räddningsbranschens företagshälsovård. Från Aava Kervo får du strålningsintyg och intyg för dykare.

eAava och distansläkarna betjänar överallt

Företagshälsovården i Kervo kompletteras av de elektroniska tjänsterna i eAava. Via vår nya nätbaserade service får du snabbt kontakt med ditt företagshälsovårdsteam och där kan du också enkelt redigera ditt kundförhållande. Läs på vilka sätt eAava kan förbättra företagshälsovården vid ditt företag.

Aavas specialister hjälper dig också via distansmottagningen, om tjänsten hör till företagshälsovårdskontraktet. Flera av Aavas läkare, bland annat allmänläkare, gynekologer och reseläkare har telefonmottagning. Aava Luotsi-tjänsten gör företagshälsovårdens distansmottagning ännu effektivare än tidigare.

Tag kontakt 

Vid Aava företagshälsovård känner vi våra kunder och betjänar dem individuellt. Vill du också lära känna oss? Tag kontakt via e-post myynti@aava.fi eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.