Fyra experter skapar företagshälsovårdsteamet

Alla företagshälsovårdskunder hos Aava får ett eget företagshälsovårdsteam som omfattar en företagsläkare, en företagshälsovårdare, en företagspsykolog och en företagsfysioterapeut. Men vad gör företagshälsovårdsteamet egentligen?

Företagshälsovårdsteamet planerar och genomför sådan företagshälsovård som kundföretaget behöver. Företagshälsovårdsteamet skapar välmående genom att sammanföra fyra toppexperter inom sina respektive områden. Läs nedan vad medlemmarna i teamet gör.

Företagshälsovårdare

Företagshälsovårdaren är en mångkunnig aktör inom företagshälsovård. Företagshälsovårdaren gör företagshälsokontroller för arbetstagarna och har en sjukmottagning.

Företagshälsovårdaren sköter kontakterna mellan företaget, företagshälsovården och myndigheterna och håller på detta sätt i alla trådar. Företagshälsovårdaren gör arbetsplatsbesök antingen självständigt eller tillsammans med de övriga medlemmarna i teamet.

Företagshälsovårdaren betjänar på Aavas närmaste verksamhetsställe och på eAava. Du kan boka tid till företagshälsovårdaren på nätet eller per telefon.

Företagsläkare

Företagsläkaren är företagshälsovårdsteamets medicinska expert och hjälper arbetstagarna att sköta sin arbetsförmåga. Företagsläkaren skapar livskraft i hela företaget genom att ingripa vid risker för arbetsförmågan i tid och genom att förebygga sjukfrånvaro.

På Aava besöker arbetstagaren i första hand företagsläkaren i det egna företagshälsovårdsteamet. Då går det ingen tid åt till att stifta bekantskap och man kommer genast djupare in i behandlingen. När en ny arbetstagare börjar eller när en arbetstagare byter arbetsuppgifter, kan företagsläkaren ge en bedömning om personens lämplighet för arbetet.

Företagsläkaren betjänar på Aavas närmaste verksamhetsställe och på eAava. Du kan boka tid till företagsläkaren på nätet eller per telefon.

Företagspsykolog

Företagspsykologen är expert på arbetets psykosociala och kognitiva belastningsfaktorer och resurser. Företagspsykologen arbetar för att främja att de enskilda arbetstagarna, cheferna, arbetsgemenskaperna och hela organisationen ska må bra och orka i arbetet.

På företagspsykologens individuella mottagning kan frågor gällande såväl privatlivet som arbetet tas upp, till exempel stress, motivationsproblem, sömnproblem och relationer. Företagspsykologen kan utreda arbetsgemenskapens psykosociala tillstånd och utifrån detta tillsammans med arbetsgemenskapen söka efter lösningar för att förbättra arbetshälsan.

Företagspsykologens mottagning kan besökas med remiss från företagshälsovårdaren eller företagsläkaren. Företagspsykologen betjänar på Aavas närmaste verksamhetsställe och på eAava. Du kan boka tid till företagspsykologen på nätet eller per telefon.

Företagsfysioterapeut

Företagsfysioterapeuten ger handledning för smidigt arbete på arbetsplatserna. Företagsfysioterapeuten är en expert inom fysisk arbetsförmåga, hjälper till vid planeringen av nya arbetslokaler och -redskap samt vid utvecklingen av ergonomin. Företagsfysioterapeuten ger råd vid problem i rörelseorganen och utvecklar kroppsliga lösningar för att behandla och förebygga olika sjukdomar.

Företagsfysioterapeutens mottagning kan besökas med remiss från företagshälsovårdaren eller företagsläkaren. Företagspsykologen betjänar på Aavas närmaste verksamhetsställe och på eAava. Du kan boka tid till företagsfysioterapeuten på nätet eller per telefon.

Tag kontakt

Även Aavas utbildare i arbetsförmåga, utbildare i första hjälpen och experter på Luotsi skapar välmående i företagen! Ta kontakt via e-post myynti@aava.fi eller fyll i vårt kontaktformulär om du vill höra mer.

 

Be om en offert

Intresserad? Kontakta Aava företagshälsovård.

Till kontaktblanketten