Maarit Lindström työterveyshuollon erikoislääkäri

Maarit Lindström

Specialistläkare inom företagshälsovården

Boka tid

Välkommen till min mottagning! Jag har jobbat länge inom arbetshälsovården och känner branschen väl.

  • Jag kan se arbete som styrkan men känner också arbetsrelaterade hälsorisker.
  • Jag försöker se en människa som en hel person och förstår betydelse om växling av arbete och fritid, och t.ex. krav av familjelivet.
  • Jag uppfattar betydelse av barnets första år, dess relationer och eventuell traumatisering till hälsa och vuxna relationer.
  • Jag kan ge råd i frågor av rehabilitering och livsstil förändringar, modifiering av arbete att stöda hälsan bättre eller om det behövs en hel ny karriär beaktande hälsa och uppehälle.
  • Jag känner FPAs rehabiliteringsmöjligheter mycket bra.

Jag är intresserad av rörelse som medicin och jag söker in att sköta folks sjukdomar först och främst genom att stöda hälsosamma livs vanor. Jag sköter också gärna ansträngnings eller sports skador.