Maarit Lindström työterveyshuollon erikoislääkäri

Maarit Lindström

Työterveyshuollon erikoislääkäri

Varaa aika

Olen toiminut pitkään työterveyshuollossa ja tunnen hyvin työterveyden kentän.

  • Näen työn voimavarana ja toisaalta tunnen työhön liittyvät terveysvaarat.
  • Pyrin kohtaamaan ihmisen kokonaisuutena ymmärtäen työn ja vapaa-ajan vuorottelun merkityksen sekä esim. perhe-elämän vaatimukset.
  • Tiedostan ihmisen varhaisvaiheiden, kiintymyssuhteiden ja mahdollisen traumatisoitumisen vaikutukset terveyteen ja ihmissuhteisiin.
  • Osaan neuvoa kuntoutus- ja elämäntapa-asioissa, työn muokkaamisessa terveyttä tukevaksi tai siinä miten toimitaan, jos eteen tulisi kokonaan uuden uran miettiminen toimeentulo huomioon ottaen.
  • Tunnen Kelan kuntoutusmahdollisuudet hyvin.

Olen kiinnostunut liikkeestä lääkkeenä ja pyrin hoitamaan kansantaudit ensisijaisesti terveellisiä elämäntapoja tukemalla. Hoidan mielelläni myös urheilu- ja rasitusvammoja.