Läkarcentralen Aava – Vi står till tjänst i alla levnadsskeden

Läkarcentralen Aava är ett 50-årigt finländskt familjeföretag med full service och våra experter representerar så gott som alla medicinska specialiteter. Aavas verksamhetsställen i Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Kervo, Uleåborg, Tammerfors, Tusby, Åbo och Vanda erbjuder specialistläkar- och företagshälsovårdstjänster. Aavas tjänster för företagshälsovård och välbefinnande i arbetet är en partner till företag och organisationer vid hanteringen av arbetsförmåga och välbefinnande. Fråga mer om våra företagshälsovårdstjänster hos våra företagstjänster.

Våra specialkliniker Endokrinologikliniken, GastroLäkarna, Graviditas Fertilitetsklinik, Välfärds- och idrottskliniken, Naturalis, Kvinnors Aava, Unga Kvinnors Aava, Resenärskliniken, MBS- och Diabeteskliniken, Orto-Läkarna och Graviditetskliniken betjänar på flera orter. I nya Aava Kampen har vi även öppnat Aava Sjukhus, där vi genomför ingrepp och operationer inom många olika specialiteter. Aava Medimagneetti och Aava Teslamed är våra enheter specialiserade på magnetkameraundersökningar.

Till koncernen hör även äldreboendena Uudenmaan Seniorikodit och intresseföretagen Läkarcentralen Pikkujätti för barn och unga samt Docrates Cancersjukhus.

Läkarcentralen Aava är ett Finländskt familjeföretag

Vårt företag har verkat för finländarnas hälsa i nästan 50 år. I början hade vi en privat mottagning på Fredriksgatan i Helsingfors. Därifrån flyttade vi till den nuvarande lokalen på Mannerheimvägen. Bolaget Helsingin Lääkärikeskus ja Laboratoriot Oy grundades 1969. Det finländska familjeföretaget startades av Eila Aho, Matti Aro, Eero Vaheri och Juhani Aho, och namnet Aava, som lanserades 1.4.2012, består av första bokstaven i grundarnas efternamn.

Nya verksamhetsställen öppnades i huvudstadsregionen och mellersta Nyland, vilket också blev ett starkt tillväxtområde för kedjan i och med inrättandet av läkarcentraler i Kervo, Träskända och Tusby. Genom företagsförvärv utökades företagets serviceerbjudande även till bland annat ortopedi och magnetkameraundersökningar.

Kedjan omfattar nu ett tjugotal verksamhetsställen på åtta orter och ansvaret har övertagits av en ny generation. Det finländska familjeföretagets verkställande direktör heter Antti Aho och företaget ägs till 100 procent av Aho Group. Företagets finländska familjebakgrund synliggörs förutom i den goda servicen även i de värden som styr verksamheten. Vi tar bevisligen bra hand om våra kunder, kundnöjdheten är utomordentligt god. Familjebakgrunden möjliggör en lönsam, kontrollerad tillväxt i företaget och att vi kan vara lyhörda för våra kunder och medarbetare.