Levnadsvanor som påverkar fertiliteten

Ohälsosamma levnadsvanor kan förorsaka kroniska sjukdomar som hjärt- och blodkärlssjukdomar och diabetes. Dessutom påverkar de fertiliteten.

Hälsosamma levnadsvanor däremot ökar även graviditetsmöjligheterna. Motion, tillräcklig vila och en mångsidig kost gynnar fertiliteten. Att sluta röka och att begränsa alkoholkonsumtionen kan förbättra fertiliteten hos såväl kvinnor som män. Det lönar sig inte heller att vänta för länge med att skaffa barn, eftersom åldern är en viktig faktor om man vill bli gravid.

Genom att förebygga och noga behandla smittosamma könssjukdomar kan man förhindra att de resulterar i ofrivillig barnlöshet.

Kroppsviktens inverkan på fertiliteten

Såväl över- som undervikt har en avsevärd hormonell inverkan och påverkar  graviditetsmöjligheterna samt ökar risken för missfall. Hos kvinnor med övervikt kan även en liten viktminskning normalisera hormonverksamheten och öka sannolikheten för att ovulationen sker. Övervikt har också en negativ inverkan på spermieproduktionen hos män.

Tobaksrökning

Tobaksrökning är en av de livsstilsfaktorer som har en starkt negativ inverkan på fertiliteten. Detta gäller såväl dem som själva röker och dem som utsätts för sk. passiv tobaksrökning.

Tobaksrökning försämrar äggstockarnas funktion. Flera undersökningar visar att det tar längre tid för rökare att bli gravida och att risken för missfall ökar. Skadliga kemikalier som finns i tobaken har konstaterats i stora mängder också i follikelvätskan. Man har konstaterat att kvinnor som röker också kommer tidigare in i menopausen än icke-rökare.

Hos män försämrar tobaksrökning spermiekvaliteten och förorsakar skador på spermiernas DNA. Nikotinet påverkar också direkt produktionen av spermier.

Enligt undersökningar har par, där båda röker, 20% mindre möjligheter att få barn med hjälp av fertilitetsbehandlingar. De som önskar bli gravida borde med andra ord sluta röka.

Användning av alkohol och koffein

Riklig alkoholkonsumtion försvagar fertiliteten hos såväl kvinnor som män. Om man dagligen konsumerar mycket alkohol kan det leda till störningar i spermieproduktionen och försämra   fertiliteten också hos kvinnor. Måttlig konsumtion är däremot inte skadlig. Alkohol är dessutom skadligt för fostret under graviditeten och gravida kvinnor rekommenderas därför att avstå från alkohol.

Enligt vissa undersökningar förlänger rikligt koffeinintag tiden att bli gravid och ökar dessutom missfallsrisken. Det finns koffein i kaffe, te och speciellt mycket i energidrycker. Det lönar sig att begränsa kaffedrickandet till några koppar per dag.

Kosttillskott och vitaminer

Folsyra

En tillräcklig mängd av B-vitaminet folat (den form som finns i kosten) eller folsyra (den form som finns i vitaminpreparat) är nödvändig för fostrets normala utveckling. För lite folsyra kan förorsaka neuralrörsdefekter hos fostret. Största delen av fostrets utvecklingsstörningar konstateras hos friska kvinnor, som inte hör till någon särskild riskgrupp. Enligt senaste undersökningar kan man minska risken också för kluven läpp och gom samt hjärtfel hos fostret om mamman får tillräckligt mycket folsyra före och under graviditeten.

Utöver en mångsidig kost, rekommenderas ett dagligt folsyratillskott om 0,4 mg redan tre månader innan graviditetens början.

Folsyra är ett billigt och tryggt kosttillskott, som man kan köpa receptfritt på apotek. Flera av de vitaminpreparat som är avsedda för gravida innehåller den rekommenderade mängden folsyra.

Folat finns i gröna växter, broccoli, bönor, grönsaker, fullkornsprodukter, frukter och bär, men också i kött och ägg. Folatintaget understiger hos finländska fertila kvinnor tydligt de allmänna  rekommendationerna.

D-vitamin

Då man planerar en graviditet och under själva graviditeten rekommenderas ett intag av 10 µg D-vitamin (D3) per dygn oberoende av den övriga kosten.

D-vitamin är viktigt för att kalsium skall tas upp i kroppen och för utvecklingen av fostrets benbyggnad. D-vitaminbehovet ökar under årets mörka månader.

De huvudsakliga D-vitaminkällorna i maten är fisk och vitaminberikade mjölkprodukter och margariner. Ägg och kött innehåller också D-vitamin. Livsmedel som berikats med D-vitamin är trygga att använda också under graviditeten. Man kan inte få för mycket D-vitamin från normal mat och solljus.

Åldern

Åldern är den viktigaste faktorn som påverkar fertiliteten hos kvinnan. Den bästa åldern för en kvinna att bli gravid är 20-25 år och för en man under 35 år. Fertiliteten börjar sjunka redan efter 30 års ålder och vid 35 år har graviditetsmöjligheterna redan försämrats. Vid 40 års ålder är sannolikheten för en graviditet tydligt nedsatt. Med åldern ökar också risken för missfall. För många är ålderns inverkan på fertiliteten en överraskning. Tyvärr kan man inte ens med IVF-behandlingar helt kompensera ålderns inverkan.

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: