Aisti Health

Aavan perustama Aisti Health on palvelu, jonka avulla mitataan ja seurataan työntekijöiden sekä työyhteisöjen hyvinvointia, jotta voidaan löytää hyvissä ajoin signaalit työkyvyn tai hyvinvoinnin heikkenemisestä.

Työn murroksen vauhti on kiihtynyt koronavuoden aikana. Mielenterveyshaasteista on tullut yleisin syy työpoissaoloihin. Jokaisessa organisaatiossa pohditaan, miten työntekijät saadaan pidettyä terveinä ja motivoituneina työssään.

Aisti Health auttaa organisaatioita tunnistamaan työpaikan todelliset hyvinvointihaasteet ja tarttumaan niihin tehokkaasti ja kannattavasti.

Aistin perustana on kattava, monipuolinen hyvinvointikartoitus, jossa yksilö arvioi elämänsä yhdeksän eri osa-alueen sen hetkistä tilannetta. Perinteisten hyvinvointiteemojen, kuten liikunnan, ravinnon ja unen lisäksi kysymyksillä selvitetään, mikä on yksilön elämäntilanne esimerkiksi työn, talouden, merkityksellisyyden tunteen sekä ihmissuhteiden osalta. Kartoituksen tuloksena on henkilökohtainen Aisti-indeksi, jonka muutoksia voidaan seurata esimerkiksi työterveyshuollossa.

Aistia hyödynnetään jo useissa Aavan työterveyshuollon asiakasyrityksissä sekä muissa pilottivaiheessa mukaan lähteneissä organisaatioissa. Yksilökohtaisen datan lisäksi työpaikoilla on olennaista löytää teemat tai haasteet, jotka toistuvat ja korostuvat työntekijöiden jaksamisen, viihtymisen tai motivaation taustalla. Useissa asiakasyrityksissä on jo onnistuttu aistimaan hyvinvoinnin katvealueita, ennen kuin niistä on kehittynyt yksilötason oireilua tai työyhteisön ongelmia. Näihin teemoihin ja työntekijöiden arkeen on päästy ajoissa kiinni sekä yksilö- että ryhmäkohtaisilla valmennuksilla.

Tutustu palveluun tarkemmin osoitteessa www.aistihealth.com.