Potilasohje – muistikysely läheiselle

Huolellinen esitietojen keruu kuuluu hyvään muistioireiden selvittelyyn. Tiedot muistin ja tiedonkäsittelyn
muutoksista ovat ensiarvoisen tärkeitä muistioireiden alkuperän selvittämisessä. Yhdessä läheisen haastattelun, havainnoinnin ja muun tiedon kanssa ne kuvaavat muistioireiden
luonnetta.

Oheinen kysely on tarkoitettu muistioireisen henkilön läheisen täytettäväksi joko vastaanoton
yhteydessä tai ennen sitä. Lomake helpottaa tarkempaa haastattelua ja auttaa läheistä jäsentämään
ja ilmaisemaan havaintojaan.

Tutkittavalle henkilölle itselleen annettu samansisältöinen kysely antaa hänelle mahdollisuuden
kuvata havaitsemiaan muistin ja tiedonkäsittelyn ongelmia. Selvä ero läheisen havaintoihin
verrattuna samoista toiminnoista voi kuvata tutkittavan sairaudentunnon puutetta.

Lataa ja tulosta tästä.