Potilasohje – muistikysely potilaalle

Huolellinen esitietojen keruu kuuluu hyvään muistioireiden selvittelyyn. Tiedot muistin ja tiedonkäsittelyn muutoksista ovat ensiarvoisen tärkeitä muistioireiden alkuperän selvittämisessä. Yhdessä läheisen haastattelun, havainnoinnin ja muun tiedon kanssa ne kuvaavat muistioireiden luonnetta.

Oheinen kysely on tarkoitettu muistioireisen henkilön itsensä täytettäväksi joko vastaanoton
yhteydessä tai ennen sitä. Läheiselle annettu samansisältöinen kysely antaa mahdollisuuden
verrata vastauksia. Selvä ero läheisen vastauksiin verrattuna samoista toiminnoista voi kuvata
tutkittavan sairaudentunnon puutetta.

Lataa ja tulosta tästä.