Vain energinen johtaja pystyy johtamaan muita ja tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä

Verkkokauppa.com on kasvattanut vauhdilla suosiotaan tarjoamalla laajan valikoiman tuotteita sekä vaivattoman ostokokemuksen. Hyvinvoivan työyhteisön ja kulttuurin merkitys on arvossa yrityksessä. Toimitusjohtaja Panu Porkka osallistui kaksipäiväiseen Virta Open -valmennukseen. Tärkeimpiä oppeja olivat ymmärrys hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuudesta ja pienten päätösten voimasta.

Aavan Virta Open -valmennukseen osallistumisen taustalla oli toimitusjohtaja Panu Porkan mielenkiinto aihetta kohtaan ja ystävän suosittelu. Porkka toteaa, että energian hallintaan ja hyvinvointiin liittyvät teemat ovat olleet paljon esillä viime aikoina. Tutuiksi jo ennen valmennusta olivat esimerkiksi tulleet Virta-valmentajien Petteri Kilpinen ja Antti Hagqvist jakamat omat kokemukset aiheesta.

– Työhyvinvointi ja jaksaminen on kokonaisvaltainen aihealue, joka käsittää paljon muutakin kuin mindfulnessin tai fyysisen kunnon. Valmennus lisäsi ymmärrystäni eri osa-alueiden vaikutuksesta kokonaisuuteen.

Kokonaisvaltainen ymmärrys hyvinvoinnista kasvoi

Keskeinen oppi valmennuksesta on, että vaikuttamalla yksittäisiin tekijöihin pystyy parantamaan hyvinvoinnin kokonaisuutta. Ymmärrys asioiden vaikutuksesta toisiinsa kasvattaa hyväksyvää lähestymistä omaan jaksamiseen. Aina ei ehdi tai pysty toteuttamaan kaikkia tavoittelemiaan asioita. Tekemällä keskeisiä ja saavutettavia päätöksiä hyvinvointi lisääntyy kuin varkain. Tämä lisää onnistumisen kierrettä ja vähentää energiaa syövää epäonnistumisen tunnetta.

Toinen arvokas oppi on, että on tärkeämpää tehdä useita pieniä uudistuksia kuin isoja aikaan sidottuja elämäntapamuutoksia. Helpotusta tuo ajatus, että jokainen päivä on uusi mahdollisuus ja on loppuelämä aikaa muutoksille. Tätä Panu Porkka pitää uudenlaisena, hyväksyvänä lähestymistapana verrattuna perinteisiin urheiluvalmennuksiin. Valmennuspäivien aikana palautumista, terveyttä, ravintoa, liikuntaa ja motivaatiota aiheina lähestyttiin keskustellen ja arvioiden niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Aina voi ottaa yhden askeleen kohti omia tavoitteita.

– Omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa ja sen voi menettää monelta saralta. Minulla tuskaa vähensi oivallus, että myös yksittäisillä asioilla voi vaikuttaa. Ei tunnu siltä, että on hirveä lista asioita toteutettavaksi. Prioriteettien löytyessä hyvinvoinnin edistämisen paino kasvaa omassa arjessani.

Itsensä johtamisen opit ovat hyödyllisiä muiden johtamisessa

Itsensä johtamisen käytänteet soveltuvat Panu Porkan mukaan suoraan muiden johtamiseen. Kun osaat johtaa itseäsi, sinulla on paremmat lähtökohdat johtaa muita. Pienryhmävalmennuksessa käydyt teemat olivat Verkkokauppa.comin toimitusjohtajalle tuttuja, mutta uutta oli priorisoinnin tärkeys. Tärkeä havainto on työn rajallisuus ja ajallisuus. Työ ei saa kilpailla ajankäytöstä siten, että tämä vaikuttaa esimerkiksi uneen ja palautumiseen. Stressi on otettavissa hyötykäyttöön, kun sen määrä on hyväksyttävissä mitoissa. Näitä Virta-valmennuksesta saatuja vinkkejä Panu Porkka jakaa mielellään verkkokauppalaisille. 800 hengen organisaatiossa työhyvinvoinnin tasoa ja sitoutumista seurataan tiheällä aikajänteellä, sillä näillä on iso merkitys liiketoimintaan.

Muita johtajia Porkka innostaa huolehtimaan itsestään. Koska tietovirta on nykyisin valtava, johtajalla on iso riski väsyä. Tämä taas johtaa huonompaan johtamiseen ja liiketoimintoihin. Siksi on tärkeää löytää keinot pitää yllä jaksamistaan ja pysyä tilanteen päällä. Hyvinvoiva, energinen ihmisen on paras versio itsestään. Johtajana etenkin pitäisi pystyä antamaan itsestään parastaan.

– Kun johto ymmärtää hyvinvoinnin merkityksen, se tulee osaksi kulttuuria ja asiaksi, josta viestitään. Johdolle ja johtajille on tärkeää käyttää parasta energiaan asioihin, jotka ovat yritykselle, sen henkilöstölle ja liiketoiminnoille kaikkein tärkeimpiä.

Mieluummin yksi pieni muutos kuin ei muutosta

Panu Porkka summaa Virta Open -valmennuksen oivalluksia. Valmennus oli hänen kokemustensa mukaan hyvin rakennettu. Eri osa-alueet muodostivat selkeän punaisen langan ja asiat käytiin läpi ymmärrettävästi esimerkkien kautta. Muutoksista ei tehty liian vaikeita tai hankalasti saavutettavia. Hän toteaa, että etenkin johtajien voi olla hankala asettaa omaa hyvinvointiaan työtehtävien edelle. Siksi esimerkiksi Virta-valmennukselle kannattaa varata aikaa kalenterista – vaikka puolen vuoden päähän.

– Jokainen saa erilaisista taustoistaan ja elämäntilanteestaan huolimatta Virta-valmennuksesta oppeja, millä voi rakentaa omaa arkeaan kohti hyvinvointia. Tee mieluummin pieni muutos, kun et muutosta ollenkaan.

Panu Porkka
toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com

Haluaisitko yrityksesi Aavan työterveysasiakkaaksi?

Olemme yrityksellesi oikea kumppaniksi, jos:
Haluatte modernin työterveyskumppanin, joka uskoo pitkäjänteiseen, proaktiiviseen tekemiseen yhdessä.
Arvostatte henkilöstön hyvinvoinnista syntyvää kilpailuetua.
Pidätte työkykyinvestointien taloudellisia vaikutuksia tärkeinä.
Haluatte löytää uusia keinoja työn tekemisen laadun kasvattamiseen.