Yrityspalveluiden yhteystiedot

Yrityspalvelut huolehtii työterveys- ja hyvinvointipalveluiden myynnistä ja asiakassuhteiden hoidosta. Yrityspalveluihin voi ottaa yhteyttä missä tahansa työterveyshuoltoa koskevassa asiassa.

Ota yhteyttä

myynti@aava.fi

Työterveyshuollon laskutus

010 380 2212

Yrityspalvelut - Työterveyshuolto ja myynti

Myynti

Suurasiakkaat, valtakunnalliset asiakkuudet, yli 250 henkilön organisaatiot

Suurasiakkaat, hyvinvointilähtöiset työterveyshuollon palvelut

Työterveyshuollon asiakkaat, 50- 250 henkilön organisaatiot

Työterveyshuollon asiakkaat, 20-50 henkilön organisaatiot

Työterveyshuollon asiakkaat, yrittäjät sekä 1-20 henkilön organisaatiot

Työterveyshuollon asiakkaat, Länsi-Suomi

Strategiset kumppanuudet, integroidut työterveysasemat, työterveyshuollon ulkoistukset

Asiakkuustiimi