Aava Virta ja Erimover yhdistävät voimansa suomalaisten työhyvinvoinnin parantamiseksi

aisti_aava
Suomalaisen perheyhtiön Lääkärikeskus Aavan hyvinvointiyksikkö Aava Virta ja Suomen suurin hyvinvointi- ja liikuntapalveluita tuottava yritys Erimover ovat solmineet strategisen kumppanuuden, jonka avulla on tarkoitus vähentää työntekijöiden uupumusta ja tuoda energiaa yritysten arkeen.
FacebookTwitterLinkedIn

Aava Virta on Lääkärikeskus Aavan hyvinvointiyksikkö, jonka valmennus pohjautuu tutkittuun tietoon ja tieteeseen. Virran valmentajina toimivat mm. liikuntalääketieteen erikoislääkäri Pippa Laukka, ravitsemusasiantuntija Patrik Borgja triathlonin parista tuttu Antti Hagqvist.

“Ihmiset hukkuvat terveyteen liittyviin vinkkeihin, mutta eivät osaa tehdä elintapoihinsa ratkaisevia muutoksia. Työmme lähtökohtana on ihmisten hyvinvoinnin ja terveydentilan kartoittaminen – tästä muodostuu näkemys koko yrityksen voimavarojen todellisesta tilasta. Tehtävämme on löytää sekä yksilöille että työyhteisöille pysyviä hyvinvointia kasvattavia tapoja”, sanoo Aava Virran liiketoimintajohtaja Petteri Kilpinen.

Aava Virta seuraa valmennusten vaikuttavuutta mm. Virta Indeksi (nyk. Aisti) -mittarilla, verikokeilla ja Firstbeat-mittauksilla. Tulosten perusteella se räätälöi yritysten eri henkilöstöryhmille valmennusohjelmia, joilla päästään asetettuun tavoitteeseen. Liikunta on vain yksi reitti parempaan energiaan, mutta usein keskeisessä roolissa.

Yhteistyö Erimoverin kanssa mahdollistaa liikuntapalveluiden tarjoamisen maanlaajuisesti. Erimoverin toiminta-ajatuksena on toimia tiennäyttäjänä liikunta- ja hyvinvointialla. Jatkossa kaiken Aava Virran liikuntapainotteisen hyvinvointivalmennuksen tuottaa Erimover.

”Yhdistämällä voimamme Aava Virran ja Aavan työterveyden kanssa pääsemme auttamaan entistä enemmän työpaikkojen ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Uupumus ei synny vain työlastista, vaan etätyön, perheen, taloudellisten huolien ja sosiaalisten suhteiden yhteisestä kuormasta. Oikealla tavalla suunniteltuna liikunnan lisääminen helpottaa uupumusta”, sanoo Erimoverin toimitusjohtaja Joakim Berndtsson.

Myös Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio uskoo lääketieteen ja hyvinvoinnin yhdistämiseen, vaikka se ei ehkä juuri nyt ole ihmisillä ensimmäisenä mielessä.

“Tässä tilanteessa on kasvava tarve antaa tukea myös niille, jotka ovat fyysisesti terveitä, mutta uupumassa. Nyt leikataan nimenomaan ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta, vaikka ei pitäisi. Kun akuutti kriisi on ohi, meidän on autettava yrityksiä nousemaan takaisin jaloilleen. Työntekijöiden jaksaminen on siinä keskeisenä tekijänä”, sanoo Tapio.

Lisätiedot

Petteri Kilpinen, liiketoimintajohtaja, Aava Virta: 050 579 5555

Joakim Berndtsson, toimitusjohtaja, Erimover Oy Ab: 0400 944 481

Aava Virta on Lääkärikeskus Aava valmennusyksikkö, joka kehittää yksilöiden ja yritysten hyvinvointia, ja hyvinvoinnin johtamiseen perustuvan yrityskulttuurin rakentamista. Aava Virta suunnittelee ja tuottaa valmennuksia, jotka perustuvat hyvinvointi- ja terveysdataan sekä vaikuttavuuden seurantaan.

Erimover on yksityinen yhtiö ja Suomen suurin riippumaton liikunta- ja hyvinvointipalveluja kehittävä ja tuottava yhtiö. Erimover -konserni työllistää yli 500 ammattilaista valtakunnallisesti, sen brändejä ovat mm. ErimoverTrainer4You, FitraHELTKF-lehdet sekä Arctic Trainers.