Tiedote: Paksusuolen tähystys on ulosteen veritestiä tehokkaampi keino ehkäistä suolistosyöpä

paksusuolen_tähystys_kolonoskopia
Aavan empiirinen selvitys osoittaa, että tähystys on yksilön kannalta paras tapa estää suolistosyövän kehittyminen. Kunnalliseksi seulontatestiksi suositeltu ulosteen veritesti ei yksinään riitä vähentämään suolistosyöpäkuolemia. 
FacebookTwitterLinkedIn

“Suolistosyövät ovat nyt Suomen toiseksi yleisin syöpätyyppi.” Helsingin Sanomat kirjoitti 28.7.2019 suolistosyöpien lisääntymisestä. Artikkelissa kerrotaan myös Suomessa käyttöön otetusta ulosteen veritestistä, jota suositellaan kunnille suolistosyöpien seulontatavaksi.   

Ulosteen veritestillä yritetään löytää jo olemassa oleva syöpä. Yksilön kannalta on kuitenkin aina parempi löytää sairaus esiasteena. 

Lääkärikeskus Aavan gastroenterologian yksikön tuore selvitys osoittaa, että paksusuolisyövän esiasteet ovat nykyisin erittäin yleisiä ja ne pystytään toteamaan ja poistamaan paksusuolen tähystystutkimuksella eli kolonoskopialla. 

Enemmän kuin joka neljänneltä Aavassa tähystetyltä löytyi adenoomia 

Paksusuolensyöpä saa alkunsa ns. adenoomapolyypeistä. Kyseessä on limakalvokasvain, jossa on jo havaittavissa solumuutosta eli ns. dysplasiaa. Adenoomapolyypit voi helposti todeta ja poistaa paksusuolen tähystyksessä.  

Lääkärikeskus Aavan gastroenterologit analysoivat vuoden 2018 aikana tehdyistä paksusuolen tähystystutkimuksista peräkkäiset 1110 tapausta, näistä 26,9 prosentissa potilaalta löytyi adenoomamuutos. Jos tarkasteluun otettiin vain yli 50-vuotiaat, adenoomia löytyi 32,1 prosentissa tutkimuksista.  

Korkea adenoomien löytymisprosentti viestii paksusuolisyövän lisääntymisestä väestössä.  

“Laadukkaasti tehdyssä kolonoskopiassa nähdään luotettavasti koko tutkittava alue, poistetaan mahdolliset polyypit ja muut limakalvomuutokset. Tutkimus toteutetaan kivuttomasti”, kertoo Jari Koskenpato, Aavan vastaava gastroenterologi.   

Veritesti ei riitä ehkäisemään paksusuolensyöpiä  

Ulosteen veritesti on otettu käyttöön paksusuolisyövän seulontatestinä osassa Suomen kunnista. Veritesti osoittaa ulosteessa olevan veren ja on positiivinen vain tilanteissa, jossa suolen limakalvon rikkova syöpäkasvain aiheuttaa verenvuotoa. Useimmat adenoomamuutokset eivät näy veritestissä, ja testi sisältää useita virhelähdemahdollisuuksia. Paksusuolen tähystys on tehtävä aina, jos ulosteen veritesti on positiivinen. Suomessa julkaistujen tutkimustulosten mukaan veritestiseulonta ei ole vähentänyt väestön kuolleisuutta suolistosyöpään.   

Paksusuolen tähystys on välttämätön tutkimus ennaltaehkäistäessä paksusuolensyöpää. Sillä löydetään ja hoidetaan syövän esiasteet kustannustehokkaasti. 

Aavassa seurataan kolonoskopiatutkimuksissa yleisesti hyväksyttyjä laatukriteereitä. Tähystystoiminnan tarkastelu on osa Lääkärikeskus Aavassa aloitettua kliinisen työn laadun arviointia. Valituilla noin kymmenellä mittarilla pyritään havaitsemaan hyvästä hoitokäytännöistä poikkeavia toimintamalleja, jotka voivat altistaa perusteettomille riskeille ja kustannuksille.  

“Kliiniset laatumittarit ovat osa toteuttamaamme omavalvontaa, tähtäimenä on jatkuva laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen. Samalla tavoitteenamme on antaa ammattilaisille työkaluja oman työnsä kehittämiseen”, kertoo johtava ylilääkäri Jukka Toivonen.   

Lisätietoja:  

Jari Koskenpato, vastaava gastroenterologi, Lääkärikeskus Aava,
jari.koskenpato@aava.fi, puh. 050 5973351  

Jukka Toivonen, johtava ylilääkäri, Lääkärikeskus Aava,
jukka.toivonen@aava.fi, puh. 050 4410369

Lähteet:

Mecklin, Grenman. Suolistosyöpä tienraivaajana ehkäisevälle syöpäseulonnalle. Duodecim 2016;132:1141-2  

Pitkäniemi, Seppä, Hakama ym. Effectiveness of screening for colorectal cancer with faecal occultblood test in Finland. BMJ Open Gastro 2015;2:e000034  

Mäkelä, Klintrup ja Rautio. Kolorektaalisyöpä lisääntyy alle 50-vuotiailla. Duodecim 2018;134:5-6  

Kaminski, Wieszczyk, Rupinski ym. Increased Rate of Adenoma Detection Associates With Reduced Risk of Colorectal Cancer and Death. Gastroenterology 2017;153(1):98-105  

Ran, Cheng, Misselwitz ym. Cost-Effectiveness of Colorectal Cancer Screening Strategies- A Systematic Review. Clin Gastroenterol Hepato. 2019;17(10):1969-1981