Työterveyshuollon tiedote: Aava lanseerasi matalan kynnyksen Mielen voimalinja -palvelun mielen hyvinvoinnin tueksi

ahdistus
Mielen voimalinja –palvelun on tarkoitus toimia helppona ja nopeana ensilinjan keskusteluapuna, kun työntekijän mieltä painaa mikä tahansa asia. Tavoitteena on tukea ihmistä varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat kärjistyvät liian suuriksi. Aavan työterveys toivoo, että kynnys palvelun käyttämiselle on mahdollisimman matala, minkä vuoksi vastaanotosta ei tehdä merkintää asiakkaan sairauskertomukseen.
FacebookTwitterLinkedIn

Mielen hyvinvoinnin ongelmat ovat haastaneet organisaatioita viime vuosina yhä enemmän. Tämän tietää Aavan työterveyshuollon uusi vastaava työterveyspsykologi Heikki Särkelä. Koronapandemian mukanaan tuoma yksinäisyys, epävarmuus sekä taloudelliset ja sosiaaliset haasteet ovat lisänneet psyykkistä pahoinvointia, mutta Särkelän mukaan sama trendi on kuitenkin ollut nähtävissä jo ennen pandemiaa.

”Mielenterveyden ongelmat ovat toisaalta saaneet monet yritykset panostamaan entistä enemmän työhyvinvoinnin kehittämiseen, mikä on positiivinen asia”, Särkelä sanoo.

Samalla työterveyspsykologin kentällä ollaan kuitenkin edelleen usein vaarassa joutua reagoivaan rooliin. Asiakkaat päätyvät tai pääsevät psykologin vastaanotolle usein vasta siinä vaiheessa, kun ongelmat työpaikalla ovat jo astetta suuremmat. Uskomme, että monet asiat eivät kärjistyisi, jos apua olisi saatavilla helposti ja sitä uskallettaisiin hakea riittävän ajoissa. Juuri tähän tarpeeseen loimme Mielen voimalinja –palvelun.”

Särkelän mukaan psykologipalvelut ovat tärkeä ja kasvava osa Aavan työterveyspalveluita. Mielen voimalinja on yksi Aavan lähdöistä kohti entistäkin ennaltaehkäisevämpää terveydenhuoltoa, jossa ei ratkota vain sairauksia ja ongelmia, vaan keskitytään voimavarojen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

”Aavan tahtotila on ehdottomasti olla hyvinvointilähtöinen toimija terveyspalveluiden kentällä. Uskomme ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen olevan paitsi vastuullinen teko, myös merkittävä kilpailutekijä yrityksille. Hyvinvoiva työpaikka houkuttelee parhaat työntekijät ja pitää heidät työn imussa.”

Mielen voimalinja käytännössä:

  • Kokeneen psykologin tai psykoterapeutin video- tai puhelinvastaanotto, jolle työntekijä tai esihenkilö voi hakeutua omasta aloitteestaan ilman lähetettä, kun hän kokee tarvitsevansa johonkin mieltä painavaan asiaan keskusteluapua.
  • Ongelmien ja haasteiden ei tarvitse olla suuria. Ne voivat liittyä niin työhön, arjen toimivuuteen kuin elämän kriiseihinkin.
  • Asiakas varaa ajan kätevästi asiantuntijan vastaanotolle jättämällä soittopyynnön joko yrityksen intrasta löytyvän linkin kautta tai sähköpostitse tehtävällä yhteydenottopyynnöllä.
  • Jos asiakas on suuremman avun tarpeessa, ohjataan hänet saumattomasti ja nopeasti jatkohoidon piiriin. Ihmistä ei koskaan jätetä yksin.
  • Palvelun käyttö on luottamuksellista. Mitään merkintöjä ei tehdä potilastietojärjestelmään, jotta asiakkaat eivät jätä hakematta apua pelätessään tai jännittäessään tietojen ylös kirjaamista.
  • Palvelu toimii ma-pe klo 09.00-17.00.
  • Palvelu sisältää 1-5 tapaamista vuosi, kesto 45 min/tapaaminen.
  • Palvelun hinta on 135 € + alv/kerta. Palvelu ei ole Kela-korvauksen piirissä.


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä heikki.sarkela@aava.fi.