Huoltajalle – alaikäisen päätöskyvyn arviointi

Aavalla on käytössä alaikäisen päätöskyvyn arviointi, jonka perusteella alaikäisen tiedot näkyvät Omakannassa huoltajalle. 

Mistä on kyse? 

Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, alaikäistä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tällöin hänellä on myös oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen (Potilaslaki 7 § ja 9 §). 

Miten tämä näkyy Aavassa? 

Aavan terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen kykyä päättää hoitoonsa liittyvistä asioista. Arvio tehdään vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa jokaisella asiointikäynnillä erikseen. 

Huoltajana näet alle 18-vuotiaan lapsen tietoja Omakannassa, mikäli päätöskykyinen alaikäinen ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista. 

Usein kysyttyä alaikäisen päätöskyvyn arvioinnista

Voiko alaikäinen kieltää hoitotietojensa näkymisen huoltajalle Omakannassa? 

Aavan terveydenhuollon ammattilainen arvioi jokaisen asiointikäynnin yhteydessä alaikäisen kyvyn päättää hoitoonsa liittyvistä asioista.

Päätöskykyinen alaikäinen voi kieltää hoitoonsa liittyvien tietojen näkymisen huoltajalleen. 

Mikäli alaikäinen ei ole kykeneväinen päättämään hoidostaan, huoltajilla on vastuu lapsestaan ja näin ollen oikeus päättää tämän hoidosta siihen asti, kunnes lapsi kykenee siihen itse. 

Jos alaikäinen on kieltänyt tietojen näyttämisen huoltajille, mitä tietoja huoltaja ei näe? 

Kun terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut, että alaikäinen pystyy itse päättämään hoidostaan ja tämä haluaa kieltää tietojen luovuttamisen huoltajalle, niin huoltaja ei näe lapsen käyntiin tai hoitojaksoon liittyviä tietoja Omakannassa. 

Minkä ikäinen lapsi voi kieltää tietojensa näkymisen? 

Ikärajaa alaikäisen päätöskyvylle ei ole lainsäädännössä määritelty. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi päätöskyvyn jokaisen alaikäisen asioinnin ja hoidettavan asian kohdalla erikseen. Arvio voi muuttua eri käyntien välillä. 

Miten alaikäisen päätöskyky arvioidaan vastaanotolla? 

Kun alaikäinen tulee Aavaan terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle, tämä arvioi lapsen iän ja kehitystason perusteella, kykeneekö lapsi päättämään hoidostaan. Arvio tehdään vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. 

Jos ammattilainen arvioi lapsen päätöskykyiseksi, hän kysyy alaikäiseltä, saavatko huoltajat nähdä käyntiin tai hoitojaksoon liittyviä tietoja. 

Minkä ikäinen voi itsenäisesti asioida Aavassa? 

Itsenäiselle asioinnille ei ole ikärajaa.  

Jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, terveydenhuollon ammattilaisella on velvollisuus ottaa yhteyttä vanhempaan asiointikäynnin yhteydessä. 

Jos alaikäisellä on verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, hän voi tehdä verkkosivuillamme ajanvarauksen tai kirjautua Oma Aava -palveluumme ja tarkastella sieltä käyntitietojaan. Sama koskee Omakantaa. Sähköiset asiointikanavamme edellyttävät vahvaa tunnistautumista. 

Ajan voi myös aina varata soittamalla asiakaspalveluumme numerosta 010 380 3838. 

Miksi en näe Omakannassa kaikkia 10-17-vuotiaan lapseni tietoja? 

Huoltaja ei näe Omakannassa kirjauksia, jotka on tehty ennen 1.12.2022. Tämä johtuu siitä, ettei aiemmin tehdyissä kirjauksissa ole nykyisin vaadittavaa merkintää alaikäisen päätöskykyisyydestä.

Tarvittaessa huoltajan on mahdollista pyytää aiempia kirjauksia kirjallisesti Aavasta. Lue lisää potilasasiakirjojen tarkastuksesta ja luovutuksesta.

Päätöskyvyn arviointia ei tehdä jälkikäteen tai takautuvasti. 

1.12.2022 jälkeen tapahtuvissa käynneissä, jos päätöskykyinen nuori kieltää tietojensa luovuttamisen huoltajille, ei huoltajalle näytetä näitä tietoja. 

Voit lukea tarkemmin henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteistamme.