Potilasasiakirjojen tarkastus ja luovutus

Voit tarkistaa tietosi helposti Oma Aava -palvelusta tai Omakannasta. Voit myös pyytää potilastietojasi paperisena valmiilla lomakkeella tai muotoilla itse vapaamuotoisen potilasasiakirjojen pyynnön. Pyynnöstä tulee käydä ilmi:

  • nimesi
  • henkilötunnuksesi
  • tutkimus- tai hoitopaikka sekä
  • ajanjakso, jolta tietoja pyydetään
  • pyydettävät tiedot eriteltynä (esim. potilaskertomukset, laboratoriovastaukset, kuvantamistutkimukset)
  • kenelle tiedot luovutetaan (asiakkaalle itselleen vai esimerkiksi toiseen hoitoyksikköön)

Allekirjoituksellasi vahvistat pyynnön.

Alaikäisen potilastietojen tarkastus

Alaikäisen potilastietojen luovuttamisessa huomioimme asiakkaan iän ja kehitystason. Jos alaikäinen on kykenevä päättämään hoidostaan, hänen tulee lähtökohtaisesti pyytää omat potilastiedot itse. Halutessaan päätöskykyinen lapsi tai nuori voi valtuuttaa haluamansa aikuisen hoitamaan hoitoonsa liittyviä asioita puolesta asioinnin valtakirjalla.

Alaikäisen asiointiin liittyvistä asioista voit lukea tarkemmin Alaikäisen päätöskyvyn arvioinnin sivuilta: Nuorelle ja Huoltajalle.

Potilasasiakirjojen luovutus

Tarkistamme luovutuksen pyytäneen henkilöllisyyden aina potilastietojen luovutuksen yhteydessä.

Mikäli toinen henkilö hakee tietosi puolestasi, hänellä tulee olla valtakirja, jolla valtuutat kyseisen henkilön noutamaan pyydetyt tiedot, ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. Potilastietojen noutoa varten olevasta, vapaamuotoisesta valtakirjasta tulee selvitä:

  • luovutusta pyytäneen nimi, henkilötunnus ja allekirjoitus nimenselvennyksineen sekä
  • noutavan henkilön nimi ja henkilötunnus ja tieto siitä, mitä kyseisellä henkilöllä on oikeus noutaa sekä allekirjoitus nimenselvennyksineen

Kahden (2) esteettömän henkilö tulee vahvistaa valtakirja oikeaksi allekirjoituksin.

Aava löytyy jo monesta kaupungista, mutta mikäli asut kaukana tai et pääse noutamaan tietoja, pyydetyt asiakirjat voidaan lähettää kirjattuna kirjeenä noudettavaksi postista. Tällöin lähetys tulee noutaa henkilökohtaisesti. Lähetyksestä veloitetaan 20 euroa, joka maksetaan lähetyksen liitteenä olevalla laskulla.